FS

Het merk FS is toe te schrijven aan een Schoonhovense pijpenmaker met de naam Frans (S)Wals of (S)Waels, die tussen ca 1650 en 1690 in de stad actief was (ref *3).

 

 
 

 

 

 

Het is tot op heden niet bekend waar of door wie het merk FB gebruikt is.

 

Hieronder uit de periode ca 1690-1700 een bodemvondst met hielmerk FB (of FS ?), gevonden in Oost Brabant


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.