GN


Het merk GN is in Gouda gebruikt door Gerrit (Jillisz) Nobel in de periode 1768-1803, en daarna door Adrianus Sparnaay tussen ca 1814 en 1859. Na 1859 is het merk overgegaan naar Frans Simon Sparnaay waar het tot ca 1900 in gebruik is geweest (ref *12).

 

Gerrit Jillisz was voordat hij in 1767 naar Gouda verhuisde om daar pijpen te maken, actief in Schoonhoven. Hij was de zoon en kleinzoon van pijpenmakers die de grondleggers waren van de uiterst populaire  'Gekroonde N' die gedurende de gehelde 18e en deels ook 19e eeuw door vele pijpenmakers uit verschillende steden gekopieerd werd.

 

 

 

Schoonhoven

De eerste pijpenmaker die het merk GN gebruikte in Schoonhoven was Gerrit Jansz Nobel. Hij was tussen circa 1680 en 1711 actief. Diverse van zijn zoons en (achter-) kleinzoons en -dochters bleven in de 18e en 19e eeuw actief in de pijpenmakerij in Schoonhoven en met name ook Gouda. 

 

Kleinzoon Gerrit Jillisz Nobel gebruikte het merk GN tussen circa 1744 en 1767 in Schoonhoven, en tussen circa 1767 en 1788 in Gouda.

 

Gemaakt door Gerrit Jansz Nobel in Schoonhoven tussen circa 1680 en 1711. Gevonden in Rotterdam.


Ca 1740-1780, gemaakt door Gerrit Jillisz Nobel in Schoonhoven en Gouda.


De pijpenmakers van Schoonhoven

"Met de publicatie van het boek 'De pijpenmakers van Schoonhoven in 2020 is er een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Nederlandse kleipijpen nijverheid toegevoegd. Het boek schetst een gedetailleerd tijdsbeeld van de verschillende Schoonhovense pijpenmakers, bevat vele tientallen namen en info van niet eerder bekende makers en gaat uitgebreid in op de impact die de nijverheid in Schoonhoven had op pijpenmakers in vele andere steden."

Het boek is het resultaat van ruim twee jaar archiefonderzoek en bevat naast het meest complete Schoonhovense overzicht, ook registers met merken en makers uit omliggende plaatsen. Een onmisbare determinatie hulp derhalve.

 

Meer info en bestellen via deze link.

 

 


Gouda


Ca 1768-1803, Gerrit Nobel Gouda

 

Ca 1740-1850, GoudaLinks afbeelding van Willem IV en afbeelding rechts zijn vrouw prinses Anna van Hannover. Tekstlint rond de afbeeldingen met tekst 'Lang Leve de Prins en Princes v. Oranie' Op tekstlint aan onderzijde ketel ; 'Stadhoud. Generaal'.

Links van Willem IV het stadhouderlijke wapen met tekst 'honi soit qui mal y pense' en rechts van Anna van Hannover haar eigen wapen. Ca 1770-1800


Neptunus en Mercurius pijpje met beide heren in een medaillonkrans. Hielrmerk GN, ca 1850-1880 Gouda.
Pijp met merken GN en 72, deze zijn tegelijkertijd in eigendom geweest bij A. Sparnaay en daarna bij FS Sparnaay, tot 1902. 

 

Links een medaillon met tekst J.C.J. van SPEYK. In het midden medaillon met prins te paard en tekst KROONPRINS, rechts medaillon met tekst D.H. CHASSE.

Op de ketelrand leesbaar GETROUW VOOR T VADERLAND

Zowel van Speyk als Chasse waren nationale nederlandse helden.

 


Blankenheym's Genever is de Beste, door Sparnaay Gouda, ca 1880-1905
Blankenheym's Genever is de Beste, door Sparnaay Gouda, ca 1880-1905
Hoewel van dit model het hieltje ontbreekt, is het model bekend met hielmerk GN gekroond
Hoewel van dit model het hieltje ontbreekt, is het model bekend met hielmerk GN gekroond

Laatste Nieuwe

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

17/11 : Doosjes miniatuurpijpjes en een handbeschilderde plateelpijp, ca 1900-1930.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.