IH

Schoonhoven
Schoonhoven

 

Het merk IH is op veel verschillende plaatsen in Nederland gebruikt.

Amsterdam, Alkmaar, Gorinchem, Leiden, Gouda, Schoonhoven

 

In Gouda is het tussen 1738 en 1759 Jan Heeneman die zijn pijpen van dit merk voorziet.

 

Het merk IH is ook bekend uit Alkmaar, ca midden 1600 (ref *8).

 

Ook is er tussen ca 1625 en 1650 in Rotterdam een pijpmaker met de naam Jan Jansz. actief, welke ook de initialen IH gebruikt zou hebben (ref *23)

 

Ca 1640-1650 Gemaakt in Leiden

Onderstaand een drietal koppen, in Leiden gemaakt, en voorzien van een vrij primitief merk IH of HI (onduidelijk wat de boven of onderkant van de I is). Waarschijnlijk is dit merk gebruikt door Jan Hendricxz. waarvan vermeldingen als pijpmaker bekend zijn rond 1643 (zie Literatuur *4). Zie ook HI


Onbekend

Ca 1630-1640, gevonden omgeving Dordrecht


Vrij vroeg pijpje, gevonden in Dordrecht, ca 1630-1640


Ca 1640-1660, gevonden in Zeeland in de omgeving van Middelburg.


Ca 1640-1660, gevonden omgeving Dordrecht.


Ca 1630-1650, vindplaats Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1660-1680


Pijpje gevonden in Rotterdam, initialen IH aan linker zijde ketel. Ca 1720-1740, onbekende plaats of maker


Schoonhoven

Het merk IH is in de 18 eeuw in Schoonhoven gezet door Joris Hogendijk. Hij was gedurende 1740 en 1785 actief

Gekroonde vis met initialen IH
Gekroonde vis met initialen IH
Gekroonde vis
Gekroonde vis

Zelfde pijpje als bovenstaand, nu met stukje steel
Zelfde pijpje als bovenstaand, nu met stukje steel

Hierboven een misbaksel met ingedeukte kop, wel gerookt, gevonden in Schoonhoven. Hiernaast twee ongerookte exemplaren uit dezelfde stortKwispedoor met initialen I en H. Gevonden in Schoonhoven


De letters IG gekroond zijn ook een vrij populaire ketel decoratie in de 18e eeuw. Ook Joris Hogendijk plaatste zijn initialen erbovenMisbaksel, gevonden in stort in Schoonhoven


 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een misbaksel, maar wel gewoon gerookt.


Ca 1740


Dit is een moeilijke ; afhankelijk van de lichtval lijkt de tweede initiaal een N of een H.

Waarschijnlijk een H, ca 1740

 

 

 

 

 

 

 

Rechterafbeelding lijkt duidelijk IH, ca 1710-1740


Gouda

Het merk IH gekroond is tussen 1738 en 1753 in Gouda gebruikt door Jan Fransz. Heeneman (ref *14)

Ca 1740-1753, Jan Fransz. Heeneman (ref *14), Gouda

 

 

 

 

 

 

 Een H en een I op de steel, 17e eeuw

Gorinchem

Het merk IH is bekend uit Gorinchem, maar er is niet eenduidig vast te stellen door welke pijpmaker dit is gebruikt.  In Gorinchem was tussen ca 1730 en 1750 de pijpmaker Johannes de Hoog actief.Een Engelse pijp

Een waarschijnlijk engelse kop, gezien het afwijkende model. Tevens kenmerkend voor de engelse pijpmakers is de manier waarop het merk in relief gestempeld werd. Deze pijp komt naar schatting uit de 18e eeuw. Op de foto ernaast een afbeelding van de pijp naast een Nederlandse tijdgenoot


Laatste Nieuwe

10/11 : Nieuwe relief pijpjes.


10/11 : Een mooie scherpe Neptunus en Mercurius pijp uit Gouda.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje, circa 1880-1885, van de firma Klauer uit Duitsland.

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken