IH

Schoonhoven
Schoonhoven

 

Het merk IH is op veel verschillende plaatsen in Nederland gebruikt: in ieder geval in Amsterdam, Alkmaar, Gorinchem, Leiden, Gouda en Schoonhoven.

 

In Gouda is het tussen 1738 en 1759 Jan Heeneman die zijn pijpen van dit merk voorziet.

 

Het merk IH is ook bekend uit Alkmaar, ca midden 1600 (ref *8).

 

Ook is er tussen ca 1625 en 1650 in Rotterdam een pijpmaker met de naam Jan Jansz. actief, welke ook de initialen IH gebruikt zou hebben (ref *23)

 

Ca 1640-1650 Gemaakt in Leiden

Onderstaand een drietal koppen, in Leiden gemaakt, en voorzien van een vrij primitief merk IH of HI (onduidelijk wat de boven of onderkant van de I is). Waarschijnlijk is dit merk gebruikt door Jan Hendricxz. waarvan vermeldingen als pijpmaker bekend zijn rond 1643 (zie Literatuur *4). Zie ook HI


Onbekend

Ca 1630-1640, gevonden omgeving Dordrecht


Vrij vroeg pijpje, gevonden in Dordrecht, ca 1630-1640


Ca 1640-1660, gevonden in Zeeland in de omgeving van Middelburg.


Ca 1640-1660, gevonden omgeving Dordrecht.


Ca 1630-1650, vindplaats Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1660-1680


Pijpje gevonden in Rotterdam, initialen IH aan linker zijde ketel. Ca 1720-1740, onbekende plaats of maker


Schoonhoven

Het merk IH is in de 18 eeuw in Schoonhoven gezet door Joris Hogendijk. Hij was tussen circa 1737 en 1785 actief (ref *3).

De pijpenmakers van Schoonhoven

"Met de publicatie van het boek 'De pijpenmakers van Schoonhoven in 2020 is er een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Nederlandse kleipijpen nijverheid toegevoegd. Het boek schetst een gedetailleerd tijdsbeeld van de verschillende Schoonhovense pijpenmakers, bevat vele tientallen namen en info van niet eerder bekende makers en gaat uitgebreid in op de impact die de nijverheid in Schoonhoven had op pijpenmakers in vele andere steden."

Het boek is het resultaat van ruim twee jaar archiefonderzoek en bevat naast het meest complete Schoonhovense overzicht, ook registers met merken en makers uit omliggende plaatsen. Een onmisbare determinatie hulp derhalve.

 

Meer info en bestellen via deze link.

 

 


Gekroonde vis met initialen IH
Gekroonde vis met initialen IH
Gekroonde vis
Gekroonde vis

Zelfde pijpje als bovenstaand, nu met stukje steel
Zelfde pijpje als bovenstaand, nu met stukje steel

Hierboven een misbaksel met ingedeukte kop, wel gerookt, gevonden in Schoonhoven. Hiernaast twee ongerookte exemplaren uit dezelfde stort


Het Wapen van Utrecht, geflankeerd door twee staande leeuwen. Boven de kroon de initialen I en H van Joris Hogendijk (c 1737-1785).

 


Kwispedoor met initialen I en H. Gevonden in Schoonhoven


De letters IG gekroond zijn ook een vrij populaire ketel decoratie in de 18e eeuw. Ook Joris Hogendijk gebruikte deze populaire afbeelding en plaatste zijn initialen erbovenMisbaksel, gevonden in stort in Schoonhoven


 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een misbaksel, maar wel gewoon gerookt.


Ca 1740


Dit is een moeilijke ; afhankelijk van de lichtval lijkt de tweede initiaal een N of een H.

Waarschijnlijk een H, ca 1740

 

 

 

 

 

 

 

Rechterafbeelding lijkt duidelijk IH, ca 1710-1740


Gouda

Het merk IH gekroond is tussen 1738 en 1753 in Gouda gebruikt door Jan Fransz. Heeneman (ref *14)

Ca 1740-1753, Jan Fransz. Heeneman (ref *14), Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een H en een I op de steel, 17e eeuw

Gorinchem

Het merk IH is bekend uit Gorinchem, maar er is niet eenduidig vast te stellen door welke pijpmaker dit is gebruikt.  In Gorinchem was tussen ca 1730 en 1750 de pijpmaker Johannes de Hoog actief.Een Engelse pijp

Een waarschijnlijk engelse kop, gezien het afwijkende model. Tevens kenmerkend voor de engelse pijpmakers is de manier waarop het merk in relief gestempeld werd. Deze pijp komt naar schatting uit de 18e eeuw. Op de foto ernaast een afbeelding van de pijp naast een Nederlandse tijdgenoot


Laatste Nieuwe

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.