L Gekroond

Het Merk L is voor zover bekend alleen in Gouda gebruikt

In Gouda hebben achtereenvolgens de volgende pijpmakers het merk L gebruikt (ref *14) ;

 

1726-1730    Cornelis Luijnenburg

1730-1745    Cornelis de Licht

1745-1753    Jacob de Licht

1753-1774    Frans Verzijl

1774-1781    Barend Verzijl

1774-1781    Frans Verzijl en Cornelis Verzijl in huur

1781-1806    Cornelis Verzijl

1806-1819    Maria Verzijl, fa. Frans Verzijl & Zoonen

1819-1821    Erven Firma Frans Verzijl en Zonen

1821-1832    Geertruij Stomman

1821-1832    Pieter Stomman, in leen

1832-1858    Pieter van der Want Gzn.

1858-1874    Firma Gebroeders van der Want

1874-1898    Gerrit Cornelis van der Want Pzn. Firma P. van der Want Gzn.

1898-1925    Firma P. van der Want Gzn.

 

Ca 1730-1750, Gouda


Ca 1726-1740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondbodem pijpje uit de periode 1740-1760


Ca 1740-1780
Hoewel het merk meer op een I dan een L lijkt, hou ik het op het laatste ; de kop is zo enorm groot dat de datering ergens in de 19e eeuwe ligt ; het merk I werd tot 1760 gebruikt. Vindplaats Gouda


Kromkopje gevonden in een pijpenstort met veel Verzijl produkten. Ca 1800, Gouda. O.a. zelfde model ongerookt met Leeuw in Hollandse Tuin


Waarschijnlijk Gouda, ca 1760-1780


'Dop' model ovoide, ca 1880-1900, van der Want Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zogenaamd 'Izabe' model, met gekroonde L op linkerzijde van de punthiel.

Ca 1874-1920 Van der Want Gouda


Geknikte kop met radering op de 'omzet' rand.

Ca 1874-1920 Van der Want Gouda


De 'oorsprong' van de 'omgezette' kop : een ovoide ketel (of polka in het geval van elleboogpijpen) schuin  doorsnijden, en omgedraaid weer monteren. Al snel werd deze vorm toegepast in de persvorm zodat doorsnijden en terugmonteren niet meer nodig was.De Heilige Antonius van Padua

In tekslint S ANTONUS DE PADUA
In tekslint S ANTONUS DE PADUA

Pijpje van Frans Verzijl uit Gouda,  periode 1740-1770. helaas ontbreekt er een stuk uit de ketel. Op linker tekstlint leesbaar S.ANTONUS DE PADUA. Dezelfde tekst lijkt op andere tekstlint te staan. Heilige Antonius van Padua dus.

FRE. REX
FRE. REX
SWEDEN
SWEDEN

Gekroond wapenschild van Koning van Zweden
Gekroond wapenschild van Koning van Zweden
Met tekst FRE REX SWEDEN
Met tekst FRE REX SWEDEN
Frans Verzijl, Gouda ca 1740-1770
Frans Verzijl, Gouda ca 1740-1770

Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.