MHC

Het merk MHC is gebruikt door de Schoonhovense potten-en pijpenbakker Michiel Clemensz. Hellegers (Hilligers, die zeer kort, tussen ca. 1782 en 1788 werkzaam was. Michiel Clemensz. was de stiefzoon van de Schoonhovense potten-en pijpenbakker Cornelis Lazonder, welke laatste overigens zelf nooit pijpen gemaakt heeft.

 

De pijpenmakers van Schoonhoven

"Met de publicatie van het boek 'De pijpenmakers van Schoonhoven in 2020 is er een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Nederlandse kleipijpen nijverheid toegevoegd. Het boek schetst een gedetailleerd tijdsbeeld van de verschillende Schoonhovense pijpenmakers, bevat vele tientallen namen en info van niet eerder bekende makers en gaat uitgebreid in op de impact die de nijverheid in Schoonhoven had op pijpenmakers in vele andere steden."

Het boek is het resultaat van ruim twee jaar archiefonderzoek en bevat naast het meest complete Schoonhovense overzicht, ook registers met merken en makers uit omliggende plaatsen. Een onmisbare determinatie hulp derhalve.

 

Meer info en bestellen via deze link.

 

 


Gekroonde vis met de letters MHC, deze zijn duidelijk over andere letters heen gegraveerd. Michiel Hellegers heeft in ieder geval een pijpenvorm overgenomen van Pieter de Leeuw, waarschijnlijk ook van anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de pijpjes hiernaast en hieronder is het duidelijk dat de letters M, H en C over oorspronkelijk andere letters zijn heengezet. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het geval een pijpmaker de persvorm van een andere pijpmaker overnam.

Van Michiel Hellegers is in ieder geval bekend dat hij tussen ca 1783 en 1786 een pijpenvorm van zijn Schoonhovense collega Pieter de Leeuw overnam.

 

 

 

 
Gekroonde letter N met de initialen MHC

 

 

Laatste Nieuwe

08/20 : Trumm Bergmans pijpjes en veel nieuwe hielmerken

07/14 : Belgische pijpen van de Bevere

10/11 : Nieuwe relief pijpjes.


10/11 : Een mooie scherpe Neptunus en Mercurius pijp uit Gouda.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje, circa 1880-1885, van de firma Klauer uit Duitsland.

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken