MPS


Het merk MPS wordt toegeschreven aan een Amsterdamse pijpmaker die tussen ca 1630 en 1660 werkzaam moet zijn geweest (ref *2)


Echter, in diezelfde periode (1637-1665) werd het merk ook in Gouda gebruikt door Maerten Pietersz. Steijn (ref *14).

Ik ben genijgd om onderstaande pijpjes te bestempelen als typisch Goudse producten, hoewel de variaties in vormgeving van de merken er ook op zou kunnen wijzen dat het door verschillende pijpmakers gebruikt is. Die kans lijkt echter klein.

 
Een drietal varianten met merk MPS. Opvallend is de fraaie steelversiering met gestempelde lelies en punten.

Deze zelfde steelversiering komen we ook tegen op gelijksoortige pijpjes met het merk MS


Pijpje uit ca 1630-1650, hielmerk MPS monogram. Op de steel een stempel met RH (of RI)

Vindplaats Amsterdam. In Amsterdam trouwde op 10/4/1638 de Engelse pijpmaker Robert Henrickse, afkomstig uit Nottingham (Friedrich, 1975)


Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.