R

Gouda

Het merk R ongekroond is tussen ca 1696 en 1705 in Gouda gebruikt door een tot op heden onbekende pijpmaker.


Het merk R gekroond is tussen 1696 en 1749 in gebruik geweest bij de volgende Goudse pijpmakers ;


1696-1735  (weduwe) Reijnier van Leeuwen

1735-1749  David PijlOnderstaande pijpjeszijn waarschijnlijk tussen ca 1735 en 1749 gemaakt door David Pijl in Gouda (ref *14)

Bovenstaande pijp lijkt het merk R of K te hebben. Waarschijnlijk gemaakt in zuid-Nederland, Belgie of Duitsland.

Gorinchem

Het merk Gekroonde R als zijmerk is uit Gorinchem bekend van Roelof de Hoog welke tussen ca 1730 en 1750 kleipijpen maakte.

 

Mogelijk is het rond dezelfde periode ook in Schoonhoven gebruikt.


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.