TK

Het merk TK is gekroond als monogram gebruikt in Gouda tussen ca 1714 en 1753 door achtereenvolgens ;

 

1714-1744  Teunis Pietersz. Kool

1744-1753  Krijn van Eijck

 

Daarnaast zijn pijpjes bekend uit de periode 1650-1675 welke gemerkt zijn met de letters TK (ongekroond) en die waarschijnlijk afkomstig zijn uit Schoonhoven. Daar was tussen circa 1653 en circa 1673 de pijpenmaker Thomas Claasz (van Oosterhout) actief (*ref *3).

 

Tussen circa 1684 en 1738 was ook de zoon van Thomas, genaamd Klaas Thomasz, als pijpenmaker in Schoonhoven actief. Ook hij gebruikte de initialen T en K, als ook de gekroonde K als ketelmerk.

 

Schoonhoven

"Met de publicatie van het boek 'De pijpenmakers van Schoonhoven in 2020 is er een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Nederlandse kleipijpen nijverheid toegevoegd. Het boek schetst een gedetailleerd tijdsbeeld van de verschillende Schoonhovense pijpenmakers, bevat vele tientallen namen en info van niet eerder bekende makers en gaat uitgebreid in op de impact die de nijverheid in Schoonhoven had op pijpenmakers in vele andere steden."

Het boek is het resultaat van ruim twee jaar archiefonderzoek en bevat naast het meest complete Schoonhovense overzicht, ook registers met merken en makers uit omliggende plaatsen. Een onmisbare determinatie hulp derhalve.

 

Meer info en bestellen via deze link.

 

 


Een complete pijp gemerkt met TK, waarschijnlijk tussen ca 1653 en 1673 door Thomas Claasz in Schoonhoven gemaakt. Lengte 33 cm


Thomas Claasz van Oosterhout, Schoonhoven. Ca 1653-1673, vindplaats Ijsselstein


 

Onderstaande pijpjes dateren uit de periode 1700-1730, en zijn gemaakt door Klaas Thomasz van Oosterhout in Schoonhoven (ref *3).

 

In Gouda, waar in de 17e eeuw reeds een pijpenmakersgilde was opgericht, golden specifieke regels voor wat wel en wat niet als merk mocht worden gezet: in principe werd een pijpenmakersmerk in de hiel van de pijp gestempeld. Het in de persvorm graveren van een merk of versiering werd in Gouda niet als het plaatsen van een beschermd / officieel merk gezien. Ingegraveerde afbeeldingen of letters waren in principe decoratie.

Dit gold ook voor de zijkanten van de hiel; in Gouda plaatsten de grotere pijpenmakers hier soms kleine merktekens, die ook wel 'vormmerk' genoemd worden. Hiermee zou de persvorm geidentificeerd worden. Vanaf circa 1740 werd dit de plek om een kwaliteitsmerk te plaatsen.

 

Voor de Schoonhovense pijpenmakers waren de zijkanten van de hiel tussen circa 1680 en 1730 een prominente plek om het merk van de pijpenmaker te plaatsen. Niet gehinderd door een gilde of specifieke merkregels waren de zijkanten van de hiel voor de Schoonhovense pijpenmakers een populaire plek om de initialen als merk te plaatsen. 

Onder het roosje is de T nog zichtbaar
Onder het roosje is de T nog zichtbaar

Gouda

Monogram TK gekroond, 

Gouda ca 1714-1740Ca 1714-1740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laatste Nieuwe

21/4: Een erg scherp uitgevoerde 'rustende herderin met een schaapje' van de Goudse pijpenmaker Wagenaar.

21/4; Jacob van Wingender Knoedgen (Belgie) : l'Union fait la force.

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.