TK

Het merk TK is gekroond als monogram gebruikt in Gouda tussen ca 1714 en 1753 door achtereenvolgens ;

 

1714-1744  Teunis Pietersz. Kool

1744-1753  Krijn van Eijck

 

Daarnaast zijn pijpjes bekend uit de periode 1650-1675 welke gemerkt zijn met de letters TK (ongekroond) en die waarschijnlijk afkomstig zijn uit Schoonhoven. Daar was tussen circa 1653 en circa 1673 de pijpenmaker Thomas Claasz (van Oosterhout) actief (*ref *3).

 

Tussen circa 1684 en 1738 was ook de zoon van Thomas, genaamd Klaas Thomasz, als pijpenmaker in Schoonhoven actief. Ook hij gebruikte de initialen T en K, als ook de gekroonde K als ketelmerk.

 

Schoonhoven

Thomas Claasz van Oosterhout, Schoonhoven. Ca 1653-1673, vindplaats Ijsselstein


De pijpenmakers van Schoonhoven

"Met de publicatie van het boek 'De pijpenmakers van Schoonhoven in 2020 is er een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Nederlandse kleipijpen nijverheid toegevoegd. Het boek schetst een gedetailleerd tijdsbeeld van de verschillende Schoonhovense pijpenmakers, bevat vele tientallen namen en info van niet eerder bekende makers en gaat uitgebreid in op de impact die de nijverheid in Schoonhoven had op pijpenmakers in vele andere steden."

Het boek is het resultaat van ruim twee jaar archiefonderzoek en bevat naast het meest complete Schoonhovense overzicht, ook registers met merken en makers uit omliggende plaatsen. Een onmisbare determinatie hulp derhalve.

 

Meer info en bestellen via deze link.

 

 


Gouda

Monogram TK gekroond, 

Gouda ca 1714-1740Ca 1714-1740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Onderstaande pijpjes dateren uit de periode 1700-1730, en zijn gemaakt door Klaas Thomasz van Oosterhout in Schoonhoven (ref *3).

Onder het roosje is de T nog zichtbaar
Onder het roosje is de T nog zichtbaar

Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.