WR

Het merk WR is naar bekend niet in Gouda in gebruik geweest, hoewel in (ref *3) een zekere Willem Renalts genoemd wordt die in 1631 wat pijpenmakers gereedschap kocht in Gouda, en het verzoek indiende om voor een periode van 17 jaar het alleenrecht te verkrijgen om binnen Schoonhoven kleipijpen te maken. Hij kreeg dit recht (voor 14 jaar), maar voor zover bekend keerde hij in 1633 alweer naar Gouda terug.

Aan hem wordt het merk gekroonde roos met initialen WR toegeschreven.

 

Ook zijn pijpjes bekend met het merk WR als monogram uit de periode 1645-1665 (ref *23)

 

 

 

 

Bovenstaand pijpje dateert uit de periode 1625-1635 en zou in Gouda gemaakt kunnen zijn.


De pijpenmakers van Schoonhoven

"Met de publicatie van het boek 'De pijpenmakers van Schoonhoven in 2020 is er een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Nederlandse kleipijpen nijverheid toegevoegd. Het boek schetst een gedetailleerd tijdsbeeld van de verschillende Schoonhovense pijpenmakers, bevat vele tientallen namen en info van niet eerder bekende makers en gaat uitgebreid in op de impact die de nijverheid in Schoonhoven had op pijpenmakers in vele andere steden."

Het boek is het resultaat van ruim twee jaar archiefonderzoek en bevat naast het meest complete Schoonhovense overzicht, ook registers met merken en makers uit omliggende plaatsen. Een onmisbare determinatie hulp derhalve.

 

Meer info en bestellen via deze link.

 

 


Onbekend

Pijpje uit de periode 1740-1770 met gekroonde WR (monogram) of WVR (?!), en initialen RVW.

 

Op basis van stijl en uitvoering lijkt dit exemplaar in Schoonhoven gemaakt te zijn.

 

Pijpjes met dezelfde gekroonde W(V)R zijn ook uit ca dezelfde periode bekend


Gevonden in Utrecht, ca 1730-1760.Op linker zijde hiel letter W (of VV) leesbaar.

Waarschijnlijk gemaakt door Willem van (der) Raam in Schoonhoven tussen circa 1730 en circa 1760 (ref *3).


Laatste Nieuwe

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

17/11 : Doosjes miniatuurpijpjes en een handbeschilderde plateelpijp, ca 1900-1930.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.