WR

Het merk WR is naar bekend niet in Gouda in gebruik geweest, hoewel in (ref *3) een zekere Willem Renalts genoemd wordt welke in 1631 wat pijpmakers gereedschap koopt in Gouda, en het verzoek indient om voor een periode van 17 jaar het alleenrecht te verkrijgen om binnen Schoonhoven kleipijpen te maken. Hij verkrijgt dit recht (voor 14 jaar), maar voor zover bekend keert hij in 1633 alweer naar Gouda terug.

Aan hem wordt het merk gekroonde roos met initialen WR toegeschreven.


Ook zijn pijpjes bekend met het merk WR als monogram uit de periode 1645-1665 (ref *23)Onderstaand pijpje dateert uit de periode 1625-1635 en zou in Gouda gemaakt kunnen zijn.

 

Onbekend

Pijpje uit de periode 1740-1770 met gekroonde WR (monogram) of WVR (?!), en initialen RVW.

 

Het merk RVW boven een gekroonde WVR/WR zou in Schoonhoven gemaakt kunnen zijn door een Van Westdijk, ca 1740-1770.

 

Pijpjes met dezelfde gekroonde W(V)R zijn ook uit ca dezelfde periode bekend


Gevonden in Utrecht, ca 1740-1770.Op linker zijde hiel letter W (of VV) leesbaar


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.