WW

Het merk WW met hamer is in Gouda gebruikt tussen 1655 en 1667, door Willem Lambertsz. Weldrager, in 1666 en 1667 is dit merk door zijn weduwe gebruikt (ref *14).

 

Daarnaast is het merk WW (met W boven W geschreven) mogelijk ook in Rotterdam gebruikt tussen ca 1630 en 1645 door Willem Willemsz. Reit (ref *23).

 

Op 4/1/1614 trouwde in Amsterdam de uit Cornwall afkomstige Engelse pijpmaker William Wyat op 22 jarige leeftijd (Friedrich 1975). Hij zou het merk WW gebruikt kunnen hebben

 

 

Gouda, Willem Lambertsz. Weldrager, ca 1666-1667


Een vrij onbekend merk ; W boven W geschreven en rechts een halve maan of halve cirkel.

Ca 1630-1645. Wellicht van Willem Willemsz. Reit in Rotterdam ?!


Laatste Nieuwe

08/20 : Trumm Bergmans pijpjes en veel nieuwe hielmerken

07/14 : Belgische pijpen van de Bevere

10/11 : Nieuwe relief pijpjes.


10/11 : Een mooie scherpe Neptunus en Mercurius pijp uit Gouda.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje, circa 1880-1885, van de firma Klauer uit Duitsland.

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken