Driemaster


Het merk Driemaster is in Gouda heel kort in gebruik geweest, nl van ca 1650 tot 1706. De enige bekende pijpmaker in die periode is Jan Claasz. Bos welke het merk tussen 1701 en 1706 in gebruik had (ref *14). Daarnaast is het merk oorlogsschip gebruikt tussen ca 1691 en ca 1722 door Dick Maarling (en diens weduwe) (ref *14).

 

Daarnaast is de driemaster ook een populaire versiering in het tweede deel van de 18e eeuw op pijpjes uit Schoonhoven, Gorinchem en Utrecht.

Gouda

Ca 1701-1706, Gouda, Jan Claasz. BosSchoonhoven

Hieronder een aantal pijpjes met afbeelding van een driemaster en gemerkt GHL. Dit merk werd gebruikt door de Schoonhovense pijpmaker G. Hilligers die tussen ca 1770 en 1795 actief was (ref *3)

Gorinchem

Pijpje daterend uit ca 1770-1790, met afbeelding van schip op ene zijde, en afbeelding van 'de Hoop' op andere zijde, met daarboven de initialen GVB. Wellicht Gorinchem, Gerrit van der Bos

 

Opvallend is de afbeelding van slang of zeemonster op de steel (zie ook 'Jonas')


Utrecht

Driemaster op een pijpje uit Utrecht, ca 1760-1800
Driemaster op een pijpje uit Utrecht, ca 1760-1800
Typerend voor veel Utrechtse pijpmakers, een afbeelding van de 'Vechtse Zwaan'
Typerend voor veel Utrechtse pijpmakers, een afbeelding van de 'Vechtse Zwaan'

Laatste Nieuwe

10/11 : Nieuwe relief pijpjes.


10/11 : Een mooie scherpe Neptunus en Mercurius pijp uit Gouda.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje, circa 1880-1885, van de firma Klauer uit Duitsland.

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken