Melkmeid

Het merk Melkmeid is behalve in Gouda, ook in Alphen, Gorinchem, Den Bosch, Utrecht en Zwolle in gebruik geweest.

 

In Gouda is het tussen ca 1647 en 1920 bij een enorm aantal verschillende pijpmakers in gebruik geweest (ref *14)

 

Tevens vinden we de melkmeid / melkman terug als versiering op veelal laat 17e, begin 18e eeuwse pijpen.

Gouda

Het merk Melkmeid is tussen ca 1647 en 1920 in Gouda gebruikt door achtereenvolgens (ref *14) ;

 

1647-1674  (weduwe) Hendrick Godvree

1674-1690  Joris Hendricksz. Godvree

1690-1697  (weduwe) Jan Willemsz. van Bruggen (Bridjet)

1696-1697  Hendrick Jansz. Ijserman (in gebruik)

1697-1716  (weduwe) Hendrick Jansz. Ijserman

1716-1744  (weduwe) Cornelis van Leeuwen

1744-1744  Cornelis van der Wal

1744-1776  (weduwe) Leendert de Jong

1774-1776  Maarten Monk (in huur)

1776-1807  (weduwe) Maarten Monk

1804-1807  Cornelis Prince, in huur

1807-1833  Cornelis Prince, in eigendom

1833-1865  Jan Prince, Firma Jan & Gerrit Prince

1865-1869  Cornelis Jan Christiaan Prince & Jan Louis Prince, Firma Jan Prince & Cie

1869-1897  Cornelis Jan Christiaan Prince, Firma Jan Prince & Cie

1898-1920  Otto Adrianus van der Want P. Jzn., Firma P.J. van der Want Azn.

 

Gouda, ca 1650-1670
Gouda, ca 1650-1670

Gouda, ca 1650-1670
Gouda, ca 1650-1670
(weduwe) Hendrik Godvee
(weduwe) Hendrik Godvee

Opmerkelijk ; het merk is in de ketel gestempeld, gericht naar de roker toe
Opmerkelijk ; het merk is in de ketel gestempeld, gericht naar de roker toe
Gouda, ca 1730-1750
Gouda, ca 1730-1750

Rondbodem model, ca 1740-1760
Model 'Doetel',  ca 1880-1920, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model (grote) 'Kromkop', ca 1880-1920, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model (grote) 'Kromkop', ca 1880-1920, GoudaDit pijpje is bekend vanaf ca midden 1700, dit model betreft een waarschijnlijk jongere versie, maar is moeilijk te zeggen. Het lijkt qua model en vormgeving veel op het modelletje dat aan de vrede van Aken refereert.

Dit model heb ik ook in de verzameling met hielmerk 65 gekroond in witte en zwarte uitvoering

 

Hieronder een rode kleipijp in de vorm van een laars en een fragment van een in witte klei uitgevoerde versie. Gouda ca 1860-1890Pijp in de vorm van een glas of beker, vastgehouden door een hand. Hielmerk melkmeid. Ca 1860-1910

 

De Gewapende Neutraliteit

In tekstlint boven ; D.GEWAPENDE en 'NeutRALITEit' (?!) Tevens wapens van Denemarken, Zweden en de tekst BIBLIA. Hielmerk MELKMEID. Wapenschilden met teksten ZWEDEN en DENEMA, ca 1770-1850


De Vrede van Jan Prince

Pijpje gemaakt ter memoratie van 300 jaar nederlandse vrijheid. Waarschijnlijk in 1872 gemaakt. Op pijp de godin van de overwinning, Victoria, en op andere zijde een Romein die een staf vasthoudt met daarop de'vredeshoed' . Hielmerk Melkmeisje, Jan Prince Gouda ca 1872-1898Dieu mon Droit

Op het pijpje hieronder een wapenschild met leeuw en eenhoorn en tekst DIEU MON DROIT, hielmerk Melkmeid. Jan Prince, Gouda


Juno en Bruid en Bruidegom


Jan Prince Gouda, ça 1860-1898
Jan Prince Gouda, ça 1860-1898

De Godin Juno, patroon van het huwelijk, met aan andere zijde bruidspaar.Aan weerszijden van bruidspaar en Juno staan het Wapen Lam onder de Boom en de Melkmeid, beiden merken van Jan Prince & Cie. Periode 1870-1898


Honi Soit Qui Mal Y Pense

Twee Leeuwen die wapenschild vasthouden met daarop tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Jan Prince ca 1870-1898.
Twee Leeuwen die wapenschild vasthouden met daarop tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Jan Prince ca 1870-1898.


Hollandse Wapens


Alphen aan de Rijn/Aarlanderveen

Het merk melkmeid gekroond is tussen ca 1697 en 1727 in Alphen gebruikt door Hendrik Albrahamsz. van Elstland en Willem Dircksz. van der Helm (ref *2). Daarna ook tussen ca 1808 en 1850 door Geurt Jacob Schild. Mogelijk ook in de tussenliggende periode.

Andere merken die aan deze pijpmakers worden toegeschreven zijn de gekroonde H, de hand, IVK, de gekroonde schenkkan en het schip.

Veel pijpmakers in Alphen imiteerden Goudse merken, en tevens het Gouds wapenschild op de zijkant van de hiel. Vaak werden deze dan voorzien van een of meer extra stippen of sterren


 

Onderstaand 'kromkop' model was vanaf ca 1740 populair. Ook hier zijn de extra stippen in de middenbalk van het Goudse wapen op de zijkant van de hiel zichtbaar


Vondstengroepje in Alphen

 

Een vondstengroepje in stortgrond in Alphen. Ovoide pijpen met hielmerk 26, hielmerk both, kromkopjes met melkmeid, molen, een koning David achtig merk en een 3 tal slanke knorren zonder merk

Wereldtentoonstelling Antwerpen 1894

Pijp gemaakt door Prince ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894. Op de steel de teksten ' TENTOONSTELLING ANTWERPEN 1894' en 'WIJK OUD ANTWERPEN 1560'. Hielmerk Melkmeid

Bruidegomspijp van Jan Prince

Bruidegomspijp (Jan Prince) in kastje, gemerkt Melkmeid
Bruidegomspijp (Jan Prince) in kastje, gemerkt Melkmeid

Schaatspijpje

Souvenir pijp met de datum 10-2-1929 in de ketel geschreven ; een aandenken meegenomen ter ere van een schaatstocht naar Gouda. Deze krulpijpen werden in grote getallen verkocht aan schaatsers. Zie 'krulpijpen' . 10 Februari 1929 was een schitterende schaatsdag in een van de strengste winters van die betreffende eeuw, getuige een artikeltje uit de Goudse Courant (zie hieronder)

Een voorbeeld van een groep schaatsers die met krul pijpen aan de jas gebonden en stroopwafels in de hand poseren voor de foto
Een voorbeeld van een groep schaatsers die met krul pijpen aan de jas gebonden en stroopwafels in de hand poseren voor de foto

Melkmeiden en -mannen, niet als merk maar als versiering

In hoofdstuk 18e eeuw, zijn diverse varianten van koppen met de afbeelding van een melkmeid / melkman of andere combinaties weergegeven

Melkman en Melkmeid
Melkman en Melkmeid
Gouda, ca 1690-1710
Gouda, ca 1690-1710

Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.