Tulp


Het verschil tussen het merk 'Goudsbloem' en 'Tulp' is vooral bij de vroege pijpjes moeilijk te maken. Het merk Goudsbloem is in Gouda gebruikt door Reijnier Jansz. Blom en zijn weduwe, tussen 1645/50 en 1703 (ref *14). Daarna zien we het merk niet meer terugkomen.

Het merk Tulp is in Gouda gebruikt, zowel gekroond als ongekroond, tussen ca 1643 en 1793 door achtereenvolgens (ref *14) ;

 

1643-1668            Jan Jacobsz. Coppedraijer

1668-1669/1675   Wed. J.J. Coppedraijer

1682-1696            Hendrick Jansz. Ijzerman

1715-1756            Anthonie Jansz. Spitsberge

1751-1753            Jacob Nobel

1754-1793            Krijn van Eijck

1757-                    Pieter Pietersz. Lens, in huur

 

Ca 1630-1650, het is lastig om te bepalen of dit een tulp of Goudsbloem voor moet stellen ..


Ca 1650-1680, ook deze zou best een Goudsbloem kunnen zijn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1660, vindplaats Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden in de omgeving van Middelburg


Ca 1660, gevonden in Den Haag


Gevonden omgeving Dordrecht, ca 1640-1660


Ca 1680-1700


Tulp, ca 1690-1710


Gouda, ca 1690-1720. Glazuurresten op de kop. Dit is overigens vrij duidelijk het merk TULP


Ca 1715-1740, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1715-1740, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1730-1745, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1730-1745, Gouda


Tulp, ca 1710-1730 Gouda
Tulp, ca 1710-1730 Gouda
Tulp, ca 1710-1730 Gouda
Tulp, ca 1710-1730 Gouda
Tulp, ca 1760-1790, Gouda
Tulp, ca 1760-1790, Gouda

Tulp als versiering

Onderstaand pijpje uit de periode 1680-1700 heeft een afbeelding van het Wapen van Haarlem op de ene zijde, en een afbeelding van een Tulp op de andere.

Laatste Nieuwe

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.