FI


Het merk FI gekroond is tussen ca 1665/1670 en 1675/1680 in Gouda in gebruikt geweest bij een tot op heden onbekende pijpmaker (ref *14).


Tevens is rond diezelfde periode het merk FI ongekroond, met een ster tussen de letters F en I gebruikt door een Goudse pijpmaker (ref *14).


Gouds product, ca 1665-1680. Onbekende maker


Pijpje uit ca 1660-1680, gevonden in Den Haag, onduidelijk waar deze is gemaakt of door wie


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.