GPH

Het merk GPH is waarschijnlijk tussen circa 1730 en 1745 in Schoonhoven gebruikt door Cornelis Pieters (van) Heim (ref *3).


Voor de Schoonhovense pijpenmakers vormde de nabijgelegen stad Utrecht een grote afzetmarkt. Speciaal om de Utrechtse rokers te paaien was het wapenschild van de stad een populaire versiering die tot ca 1753 veel gebruikt werd in Schoonhoven. Na dit jaar werden er in Utrecht speciale import heffingen van kracht op pijpen van 'buiten' waardoor de belangstelling van de Schoonhovenaren verflauwde en de versiering snel aan betekenis verloor (ref *3).


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.