GPH

Het merk GPH is waarschijnlijk tussen circa 1730 en 1745 in Schoonhoven gebruikt door Cornelis Pieters (van) Heim (ref *3).


Voor de Schoonhovense pijpenmakers vormde de nabijgelegen stad Utrecht een grote afzetmarkt. Speciaal om de Utrechtse rokers te paaien was het wapenschild van de stad een populaire versiering die tot ca 1753 veel gebruikt werd in Schoonhoven. Na dit jaar werden er in Utrecht speciale import heffingen van kracht op pijpen van 'buiten' waardoor de belangstelling van de Schoonhovenaren verflauwde en de versiering snel aan betekenis verloor (ref *3).


Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.