HR

HR met pentagram
HR met pentagram
HR monogram
HR monogram

HR met pentagram

Uit Gouda is het merk 'Pentagram met HR' bekend. Het is daar in de periode tussen ca 1665 en 1680 gebruikt door een tot op heden onbekende pijpmaker (ref *14)

 

Ca 1665-1680, Gouda


Ca 1665-1680, Gouda


HR

Het merk HR gekroond wordt in Gorinchem toegeschreven aan de pijpmaker Hendrik Roelofs die tussen ca 1630 en 1660 actief zou zijn geweest. Mogelijk heeft hij de merken HR gekroond en gekroonde roos met aan weerszijden H en R gebruikt (ref *22a).

 

In 1637 trouwde op 30/5 de uit Haerlem afkomstige pijpmaker Hans Reijniers in Amsterdam (Friedrich, 1975). Hij zou het merk HR gebruikt kunnen hebben

 

 

 

Het is onbekend waar onderstaande pijpjes die lettercombinaties met H en R dragen gemaakt zijn. Ze dateren uit ca 1630-1645, met monogram HR. Onbekende plaats of maker. Gevonden in Amsterdam en Den Haag, mogelijk in Amsterdam gemaakt.
Pijpje uit de periode 1720-1740, met stippenroos en letters R en H erboven. Onbekende plaats en maker


Laatste Nieuwe

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.