IAN


Het merk IAN is in Gouda tussen ca 1699 en 1829 in gebruik geweest. Als hielmerk komt het in verschillende varianten voor ; letters naast elkaar, met en zonder kroon, en een versie met de A boven de I en N (ref *12)

 

1699                    Jan Verbanck

1788-1829           Jan (Joannis) Hageman

 

 

Het merk is ook in Schoonhoven gebruikt door de pijpenmaker Johannis Nobel, die tussen circa 1715 en 1730 actief was. Hij gebruikte de initialen IAN o.a. op pijpen met de gekroonde N en de gekroonde ooievaar. Tussen circa 1740 en 1755 zijn de initialen ook gebruikt op groffe pijpen met de ketelversiering Wapen van Utrecht, waarschijnlijk zijn deze gemaakt door de pijpenmaker Jacob Nobel, die weliswaar in Schoonhoven geboren was maar zich na zijn trouwen in Gouda vestigde en daar pijpenmaker werd. Jacob ging tussen 1753 en 1754 kortstondig naar Utrecht, waarschijnlijk als gevolg van de door de provincie Utrecht ingestelde invoerbeperkingen op pijpen van buiten de provincie. Vanaf 1754 was Jacob echter weer terug in Gouda (ref *3).

Ca 1700-1740, Gouda


Niet helemaal duidelijk of het hier om IAN of IAM gaat. Lijkt echter een Goudse pijp dus IAN is aannemelijkerSchoonhoven

Onderstaande pijpjes dateren uit de periode 1715-1730 en zijn gemaakt door de Schoonhovense pijpenmaker Johannes Nobel (ref *3).
Wapen van Utrecht met letters IAN
Wapen van Utrecht met letters IAN

Johannes Nobel overleed tussen 1730 en 1733. Het pijpje hiernaast dateert uit circa 1740-1755 en zal daarmee niet van zijn hand zijn maar van de hand van zijn neef Jacob Nobel die tussen 1742 en 1779 pijpenmaker was in Gouda en Utrecht. Jacob Nobel voerde in Gouda het merk IN gekroond, Tulp, Wapen van Haarlem en later Job op de mesthoop. In zijn Utrechtse periode in 1753-1754 zal hij het merk IAN op eenvoudige, groffe pijpen als hiernaast afgebeeld gebruikt hebben (ref *3).


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.