IP

IP met wapen van Utrecht
IP met wapen van Utrecht
IP gekroond
IP gekroond
IP gekroond met stip
IP gekroond met stip
IP gekroond met ster
IP gekroond met ster
IP met boom / blad
IP met boom / blad
IP gekroond
IP gekroond
Roos gekroond met I en P
Roos gekroond met I en P
IP
IP
IP gekroond
IP gekroond
IP ongekroond
IP ongekroond

 

Het merk IP is bekend uit meerdere plaatsen in Nederland ; Amsterdam, Enkhuizen/Hoorn, Dordrecht, Leiden, Schoonhoven, Utrecht en Gouda (ref *12, *3)

 

Tevens wordt in (*3) verwezen naar een mogelijkheid dat ook in Zwolle in de eerste helft van de 17e eeuw het merk IP gebruikt zou zijn.

 

Enkhuizen/Hoorn

In Enkhuizen / Hoorn wordt het merk IP toegeschreven aan de pijpmaker Jacop Pietersen (ref *2) die actief zou zijn geweest in de periode 1630-1650.

Opvallend is dat de letters door een punt gescheiden zijn, iets dat bij meer pijpmakersmerken uit de omgeving van Noord Holland wordt aangetroffen.


Jonaskop van het zogenaamde 'Noord Hollandse type', ca 1630-1650. Hielmerk IP gekroond, waarschijnlijk Jacop Pietersen, Hoorn/Enkhuizen. Voor meer Jonas koppen zie hoofdstuk 'Jonas' 

Gevonden in Noord Holland, ca 1640-1660 .. Het model doet eerder Alkmaars aan dan bv Enhuizen/Hoorn, waar IP gebruikt werd door Jacop Pietersen


Ca 1630-1650, Enkhuizen/Hoorn, Jacop Pietersen
Ca 1630-1650, Enkhuizen/Hoorn, Jacop Pietersen

Ca 1630-1650, Enkhuizen/Hoorn , Jacop Pietersen
Ca 1630-1650, Enkhuizen/Hoorn , Jacop Pietersen

Ca 1640-1650, Enkhuizen/Hoorn, Jacop Pietersen
Ca 1640-1650, Enkhuizen/Hoorn, Jacop Pietersen

Ca 1640-1650, Enkhuizen/Hoorn, Jacop Pietersen
Ca 1640-1650, Enkhuizen/Hoorn, Jacop Pietersen

Utrecht

Een typisch produkt uit Utrecht ; het Utrechts wapenschild en daaronder de initialen I en P.

De engelse invloeden op model en vormgeving zijn sterk ; diverse engelse pijpmakers hebben zich reeds vroeg in met name de wijk Lauwerecht (ref *11) gevestigd. Veel Utrechts materiaal vertoont daarom ook enorme gelijkenis met de engelse produkten, zelfs bv op het gebied van merk stempels ; in Engeland werden de merken vaak 'intaglio' gestempeld (verdiept), ook dit vinden we bij diverse Utrechtse produkten terug. Een leuk boekwerk is dat van *11.

 

De exacte eigenaar van dit merk IP is niet altijd te achterhalen ; zeker gedurende de 17e eeuw lijken er meedere pijpmakers in Utrecht actief geweest te zijn met deze initialen. 

 

Tussen ca 1753 en 1788 kunnen we het merk in Utrecht toeschrijven aan Joseph Peex (ref *3) Joseph woonde tussen 1735 en 1742 in Schoonhoven en daarna enige tijd in Gouda.

 

IP met stadswapen van Utrecht
IP met stadswapen van Utrecht
Ca 1640, Utrecht (ref *11)
Ca 1640, Utrecht (ref *11)

Gekroonde vis boven 3 golfjes met I : P
Gekroonde vis boven 3 golfjes met I : P
Joseph Peex, Utrecht ca 1753-1788
Joseph Peex, Utrecht ca 1753-1788

Wapen van Utrecht met initialen I en P aan weerszijden kroon
Wapen van Utrecht met initialen I en P aan weerszijden kroon
Joseph Peex, Utrecht/Schoonhoven ca 1740-1788
Joseph Peex, Utrecht/Schoonhoven ca 1740-1788

 

 

 

Een vroeg Utrechts product, opvallend is dat de letters IP verdiept zijn gestempeld (zgn. 'Intaglio')
Van het merk IP zoals het in de eerste helft van 1600 in Utrecht gebruikt is zijn diverse varianten bekend ; IP, IP onder een Utrechts wapenschild en een afbeelding waarbij tussen de I en de P een 'boom' of tabaksblad is afgebeeld. Mogelijkerwijs zoals hierboven. Waarschijnlijk werd het merk door verschillende pijpmakers gebruikt in de eerste helft van 1600.

 


Knorren versiering met naar roker toegericht gekroonde IP, geflankeerd door trompetterende engelen. Joseph Peex, Utrecht, ca 1753-1788

Waarschijnlijk Utrecht, ca 1753-1788
Waarschijnlijk Utrecht, ca 1753-1788
Drie stippen op andere zijde ketel
Drie stippen op andere zijde ketel

Een aardige : de meeste Gorinchemse, Schoonhovense en Utrechtse produkten uit de 18e eeuw zijn vooral kortstelige pijpen (ca 20-25 cm) met zijmerk versiering op de ketel. Hiernaast een pijp gemerkt IP, gemaakt in Utrecht die duidelijk op een 'klassieke' ovoide (langstelige ?!) gouwenaar lijkt.


18 gekroond met initialen I en P aan weerszijden van de kroon, waarschijnlijk Utrecht ca 1760-1800


Leiden

In Leiden lijkt het merk IP toegeschreven te kunnen worden aan de pijpmaker Jacob Plancke die tussen ca 1650 en 1690 actief zou zijn geweest

 

Ca 1650, waarschijnlijk in Leiden gemaaktGouda

In Gouda is het merk IP bekend tussen ca 1702 en 1720 toen het door Jan Phillipsz. Kerckhof gebruikt werd (ref *14) ;

 

Amsterdam

In Amsterdam trouwde op 11/11/1628 de uit Londen (Engeland) afkomstige pijpmaker John Plumber. Hij was toen 23 jaar en zou de initialen I en P gebruikt kunnen hebben (Friedrich, 1975)

Een fraai, waarschijnlijk Amsterdams product van rond ca 1650

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste letter naast de gekroonde roos is niet goed leesbaar, lijkt een I, de ander is een P. Waarschijnlijk ergens in Noord Holland (Amsterdam ?!) gemaakt ca 1640-1650


Pijpje met opvallende steelversiering. Ca 1630-1650, letters I en P aan weerszijden van een gekroonde roos.


Deze lijkt identiek aan die hierboven met dezelfde opvallende steelversiering. Helaas is de tweede letter rechts naast de roos onleesbaar maar zal een P zijn.

 

 

 

 

 

 

 


Dordrecht

Mogelijk is het merk IP in Dordrecht door de pijpenmaker Jan Philipsz gebruikt tussen circa 1625 en 1640 (ref *32).

Gevonden in de omgeving van Dordrecht, mogelijk Jan Philipsz. Circa 1620-1630


Onbekend

Ca 1640-1660, vindplaats Den Haag. 


Laatste Nieuwe

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

17/11 : Doosjes miniatuurpijpjes en een handbeschilderde plateelpijp, ca 1900-1930.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.