K


Het merk K (gekroond) is tussen 1674 en 1755 in Gouda gebruikt door achtereenvolgens (ref *14) ;

 

1674-1688  Koenraet Arentsz. de Vinck

1688-1689  Leendert Albertsz. van Wijk 

1742-1745  Pieter Verschut

1745-1755  Krijn van Vliet

 

Het merk K ongekroond is tussen 1759 en 1847 in Gouda gebruikt door (ref *14) ;

 

1759-1819  Andries Brem

1801-1819  Cornelis Brem (in huur)

1819-1847  (weduwe) Cornelis Brem

 

 

Het merk K is ook in Zwolle gebruikt (als zijmerk) in de periode 1700-1750, en waarschijnlijk ook in Gorinchem.


Gouda

Gouda, ca 1700-1720Deze groep pijpjes komt uit een gemixte goudse pijpenstort, die zo rond 1800 te dateren valt. Opvallend zijn twee 'goede vriendschap' fragmentjes. Ook veel Verzijl in deze stort gevondenGekroonde letter K met initialen KVH

De gekroonde initiaal K op de zijkant van de kop was in de eerste decennia van de 18e eeuw een populaire manier voor de Schoonhovense pijpenmakers om hun producten te merken. Waarschijnlijk was de eerste gebruiker van 'K gekroond' de pijpenmaker Claas Thomasz (ref *3). Vanaf het moment dat er meerdere pijpenmakers met zelfde initialen actief werden, werd het gewoonte om de initialen van de naam boven de kroon als merk te gebruiken en werd de gekroonde letter een door iedereen te gebruiken versiering. Het merk KVH is tussen circa 1715 en 1735 door de Schoonhovenaar Cornelis van Houweling gebruikt.


Andere Schoonhovense pijpenmakers die ook de letter K als ketelversiering hebben gebruikt zijn naast bovengenoemde Cornelis van Houweling en Claas Thomas, de tussen circa 1733 en 1750 werkzame Jan Kuijpers (met merk IAK) en bv Jochiumus Kuijlink (met merk ICK)


Onbekend

Een pijpje met op de linkerzijde van de ketel een gekroonde letter P, op de rechterzijde een gekroonde letter K. In Delft gevonden, ca 1710-1740. Onbekende plaats of maker


Zwolle

Tussen ca 1696 en 1740/50 is in Zwolle de pijpmaker Baltus Kroon werkzaam geweest. Pijpen met de letter K worden aan hem toegeschreven

Ca 1700-1740 Zwolle
Ca 1700-1740 Zwolle
3 vissen gekroond met letter K
3 vissen gekroond met letter K

Ca 1700-1740 Zwolle
Ca 1700-1740 Zwolle
3 vissen gekroond met letter K
3 vissen gekroond met letter K

Ca 1700-1740, Zwolle
Ca 1700-1740, Zwolle
K aan ene zijde, Visser met harpoen op andere
K aan ene zijde, Visser met harpoen op andere

Ca 1700-1740, Zwolle, letter K
Ca 1700-1740, Zwolle, letter K
Visser met harpoen andere zijde
Visser met harpoen andere zijde

Ca 1700-1740, Zwolle, letter K
Ca 1700-1740, Zwolle, letter K
Visser met harpoen op andere zijde
Visser met harpoen op andere zijde

Duitsland ?!

Onderstaand pijpje is gemerkt met een K of wellicht een R. Naast het merkstempel is een gegraveerd wapenschildje zichtbaar. Onderstaand model is bekend vanuit ca 1850 en is tot in de jaren 1970 door de firma Van der Want in Gouda gemaakt. Tevens zijn gelijksoortige pijpen al in ieder geval vanaf 1900 in het Duitse Westerwald gekopieerd inclusief het wapenschildje.

Onderstaand pijpje lijkt te dateren uit ca 1850-1870, en lijkt afkomstig uit Duitsland. 


Belgie

In het Belgische stadje Andenne/Andenelle was tussen 1821 en 1879 de pijpenmaker Gaspard Dordogne actief. Hij zou het merk K gebruikt hebben.

Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.