Komfoor


Het merk komfoor ('comfoor') is tussen 1695 en 1846 in Gouda in gebruik geweest bij achtereenvolgens (ref *14) ;

 

1695-1708  Arij Jansz. Boot

1708-1730  Nijs Pieterse Vriese

1730-1779  Pieter Benjamin Lens

1772-1774  Evert Meurs in huur

1774-1775  Jacob Meurs

1775-1779  Cornelis de Hoop (in huur)

1779-1817  (weduwe) Cornelis de Hoop

1818-1818  Jan Scholten

1818-1835  Frans van der Kist

1845-1846  Teunis Korver

 

Ca 1780-1800
Portretten van de kinderen van Prins Willem IV, met tekst WILLEM V. CAROLINA PRINSEN V. ORANIE en op andere zijde de vorsten van Engeland en Pruisen, met tekst FREDERICUS K. ENGEL en FREDERICU(s) K. PRUYSE. Hielmerk komfoor gekroond. 1750-1770, Gouda

 

 

 


Willem IV en Anna van Hannover Twee kleinere ovalen met dochter Carolina met Oranjetak en zoon Willem V. Teksten "CAROLINA PRINCES VAN ORANIE" en rechts "WILH. DE V. GRAAF VAN BUUREN", daaronder tekstlint met "t' VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE". Op voorzijde ketel het wapen van Gouda.Hielmerk Komfoor, gemaakt in Gouda tussen ca 1748 en 1760Tekst lint met 'T VORSTELYKE HUYS V ORANIE'. Afgebeeld zijn op de linkerzijde prins Willem IV met zijn dochter Carolina en op de rechterzijde prinses Anna van Hannover met de erfprins op haar schoot. Langs de bovenzijde van de ketel de wapenschilden van de vorsten. Naar de roker toe een gekroonde Nederlandse Leeuw, waarbij de kroon geflankeerd is door twee engelen.

Laatste Nieuwe

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.