Bacchus op het Vat

Het merk 'Bacchus op ' t Vat' is tussen ca 1710 en 1852 in Gouda in gebruik geweest (ref *14)

1710-1714             Pieter Fransz. de Bruijn

1714-1719             Jan Lammerse Weldrager

1731-1749/54        Anthonij Cornelisz. Kalf

1749/54-1760        Weduwe Anthonij Cornelisz. Kalf

1761-1763             Jan de Wilde

1763-1780             Johannes van der Valk

1780-1780/82        Petronella van Vuuren, weduwe Klaas de Roos

1785-1796             Maarten de Jong

1796-1834             Cornelia de Roos, weduwe Maarten de Jong

1838-1849/52        Pieternela de Jong, weduwe Jacob van Maren

 

Bacchus op het vat met geheven glas en daarboven een fraaie keizerskroon. Ca 1740-1790


Ca 1700-1720, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1740-1760, Gouda

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Vertaald ; 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap'. Zogenaamde verenigings- of societeitspijp. In de periode die we nu 'Verlichting' noemen, ontstonden de eerste maatschappelijke societeiten en verenigingen waarvoor ook vaak pijpen werden gemaakt. De eerste verenigingen zie we zo rond 1780 ontstaan. Meer 'pijpen met tekstlint' hierPijpje met afbeelding van Prins Willem V en daar rondom de tekst 'DE IONGE ERFPRINS'. Waarschijnlijk Anthony Kalf, ca 1750 Gouda


De Jonge Erfprins


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.