Bacchus op het Vat

Het merk 'Bacchus op ' t Vat' is tussen ca 1710 en 1852 in Gouda in gebruik geweest (ref *14)

1710-1714             Pieter Fransz. de Bruijn

1714-1719             Jan Lammerse Weldrager

1731-1749/54        Anthonij Cornelisz. Kalf

1749/54-1760        Weduwe Anthonij Cornelisz. Kalf

1761-1763             Jan de Wilde

1763-1780             Johannes van der Valk

1780-1780/82        Petronella van Vuuren, weduwe Klaas de Roos

1785-1796             Maarten de Jong

1796-1834             Cornelia de Roos, weduwe Maarten de Jong

1838-1849/52        Pieternela de Jong, weduwe Jacob van Maren

 

Bacchus op het vat met geheven glas en daarboven een fraaie keizerskroon. Ca 1740-1790


Ca 1700-1720, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1740-1760, Gouda
LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Vertaald ; 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap'. Zogenaamde verenigings- of societeitspijp. In de periode die we nu 'Verlichting' noemen, ontstonden de eerste maatschappelijke societeiten en verenigingen waarvoor ook vaak pijpen werden gemaakt. De eerste verenigingen zie we zo rond 1780 ontstaan. Meer 'pijpen met tekstlint' hierPijpje met afbeelding van Prins Willem V en daar rondom de tekst 'DE IONGE ERFPRINS'. Waarschijnlijk Anthony Kalf, ca 1750 Gouda


De Jonge Erfprins


Laatste Nieuwe

21/4: Een erg scherp uitgevoerde 'rustende herderin met een schaapje' van de Goudse pijpenmaker Wagenaar.

21/4; Jacob van Wingender Knoedgen (Belgie) : l'Union fait la force.

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.