Bacchus op het Vat

Het merk 'Bacchus op ' t Vat' is tussen ca 1710 en 1852 in Gouda in gebruik geweest (ref *14)

1710-1714             Pieter Fransz. de Bruijn

1714-1719             Jan Lammerse Weldrager

1731-1749/54        Anthonij Cornelisz. Kalf

1749/54-1760        Weduwe Anthonij Cornelisz. Kalf

1761-1763             Jan de Wilde

1763-1780             Johannes van der Valk

1780-1780/82        Petronella van Vuuren, weduwe Klaas de Roos

1785-1796             Maarten de Jong

1796-1834             Cornelia de Roos, weduwe Maarten de Jong

1838-1849/52        Pieternela de Jong, weduwe Jacob van Maren

 

Bacchus op het vat met geheven glas en daarboven een fraaie keizerskroon. Ca 1740-1790


Ca 1700-1720, Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 1740-1760, Gouda

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Vertaald ; 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap'. Zogenaamde verenigings- of societeitspijp. In de periode die we nu 'Verlichting' noemen, ontstonden de eerste maatschappelijke societeiten en verenigingen waarvoor ook vaak pijpen werden gemaakt. De eerste verenigingen zie we zo rond 1780 ontstaan. Meer 'pijpen met tekstlint' hierPijpje met afbeelding van Prins Willem V en daar rondom de tekst 'DE IONGE ERFPRINS'. Waarschijnlijk Anthony Kalf, ca 1750 Gouda


De Jonge Erfprins


Laatste Nieuwe

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.

11/8 : Een leuke plateelpijp van Goedewaagen toegevoegd

10/8 : Miniatuurpijpjes en doosjes van Goedewaagen en de Jong

26/7 : een partijtje Goudse pijpen uit het laatste deel van de 19e eeuw met veel verschillende modellen toegevoegd.

17/6 : Een zeer fraaie catalogus van de firma van der Want en Barras uit circa 1910-1920

15/6 : Mooie envelop van de fabriek Van der Want en Barras uit Gouda.

04/05 : Een leuke verrassing! Zo nu en dan deel je deze bijzondere hobby met anderen die er zelf ook een oog voor gaan ontwikkelen :-). Frances bedankt (en ga zo door !!)

04/05 : Een fraai Gouds souvenir pijpje uit de beginjaren van de 20e eeuw.