(Staande) Leeuw

Het merk (staande) Leeuw wordt in Gouda tussen ca 1722 en 1897 vermeld bij achtereenvolgense de volgende pijpmakers (ref *14) :

 

1722-1728      Jan van Reede

1728-1760      Pieter van Reede

1775-1803      Klaas de Jong

1803-1816      wed. Klaas de Jong

1870-1897      Cornelis Jan Christiaan Prince, Firma Jan Prince & Cie

 

 

De afbeelding van een staande ('Hollandsche') Leeuw komen we echter op veel kleipijpen tegen als versiering. Als hielmerk is het merk bekend van Noordhollandse pijpjes (Enkhuizen / Hoorn) en als (zijmerk) versiering op de kop zien we Leeuw terug op pijpen uit veel verschillende productie centra

 

In (ref *14) wordt ook melding gemaakt van de Goudse merken 'Staande Leeuw gekroond' met initialen TM en een versie met initialen PS, beiden uit de periode 1630-1640. Voorts is ook (zie hieronder) een merk bekend 'Staande Leeuw gekroond' met initialen TH, uit de periode ca 1610-1620.

 

Uit de omgeving Middelburg zijn ook vroeg 17e eeuwse pijpen bekend met een staande leeuw als hielmerk.

Ca 1630, gevonden omgeving Amsterdam


Ca 1630-1650, vindplaats Hoorn


Gevonden in Noord Holland, circa 1640-1660.


Staande Leeuw met mogelijk twee initialen aan weerszijden ( T en H of M ?!). Onbekende maker en plaats.

Gevonden in Purmerend, ca 1630-1650


Pijpje uit de periode rond 1630, gevonden in Middelburg.


Gevonden in Helmond, waarschijnlijk Gouda ca 1700-1720Ca 1740-1760 Gouda


(Hollandse) Leeuw als versiering

2 Wildemannen die een wapenschild vasthouden en daarboven in tekstlint VIVAT REX PRUYSE.

Gouda, ca 1780-1860 (?!)
Afbeeldingen van Koning Willem III en Mary Stuart. Letters KR (Koning Rex) en MR (Maria Regina). Initialen IVL ; Jacob Dircksz van Leeuwen, Gouda 1676-1700
Afbeeldingen van Koning Willem III en Mary Stuart. Letters KR (Koning Rex) en MR (Maria Regina). Initialen IVL ; Jacob Dircksz van Leeuwen, Gouda 1676-1700
Leeuw in de Hollandse Tuin. Zie hieronder een vormvariant van dit pijpje
Leeuw in de Hollandse Tuin. Zie hieronder een vormvariant van dit pijpje


Wapen van Gouda, onbekende maker. Ca 1700-1740
Wapen van Gouda, onbekende maker. Ca 1700-1740
Staande Hollandse Leeuw
Staande Hollandse Leeuw

Deventer / Zwolle ?!

Staande Hollandse Leeuw, Zwolle ca 1730-1760
Staande Hollandse Leeuw, Zwolle ca 1730-1760
Vrouwe Fortuna op zijde
Vrouwe Fortuna op zijde

Gorinchem

Behalve als merk, komen we de Hollandse Leeuw ook veelvuldig tegen als versiering op kleipijpen uit nagenoeg iedere periode.

Een viertal varianten met de Hollandse Leeuw op beide zijden. Een kenmerkend Gorinchems product uit de periode 1700-1730


Groningen

Onderstaand pijpje is in Groningen vervaardigd tussen ca 1680 en 1700


Wapen van Groningen en Gouda met Hollandse Leeuw

Knorren kopje met Leeuw
Knorren kopje met Leeuw
Schoonhoven, ca 1750-1780
Schoonhoven, ca 1750-1780

Laatste Nieuwe

21/4: Een erg scherp uitgevoerde 'rustende herderin met een schaapje' van de Goudse pijpenmaker Wagenaar.

21/4; Jacob van Wingender Knoedgen (Belgie) : l'Union fait la force.

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.