(Staande) Leeuw

Het merk (staande) Leeuw wordt in Gouda tussen ca 1722 en 1897 vermeld bij achtereenvolgense de volgende pijpmakers (ref *14) :

 

1722-1728      Jan van Reede

1728-1760      Pieter van Reede

1775-1803      Klaas de Jong

1803-1816      wed. Klaas de Jong

1870-1897      Cornelis Jan Christiaan Prince, Firma Jan Prince & Cie

 

 

De afbeelding van een staande ('Hollandsche') Leeuw komen we echter op veel kleipijpen tegen als versiering. Als hielmerk is het merk bekend van Noordhollandse pijpjes (Enkhuizen / Hoorn) en als (zijmerk) versiering op de kop zien we Leeuw terug op pijpen uit veel verschillende productie centra

 

In (ref *14) wordt ook melding gemaakt van de Goudse merken 'Staande Leeuw gekroond' met initialen TM en een versie met initialen PS, beiden uit de periode 1630-1640. Voorts is ook (zie hieronder) een merk bekend 'Staande Leeuw gekroond' met initialen TH, uit de periode ca 1610-1620

Ca 1630, gevonden omgeving Amsterdam


Ca 1630-1650, vindplaats Hoorn


Staande Leeuw met mogelijk twee initialen aan weerszijden ( T en H of M ?!). Onbekende maker en plaats.

Gevonden in Purmerend, ca 1630-1650Ca 1740-1760 Gouda

(Hollandse) Leeuw als versiering

2 Wildemannen die een wapenschild vasthouden en daarboven in tekstlint VIVAT REX PRUYSE.

Gouda, ca 1780-1860 (?!)
Afbeeldingen van Koning Willem III en Mary Stuart. Letters KR (Koning Rex) en MR (Maria Regina). Initialen IVL ; Jacob Dircksz van Leeuwen, Gouda 1676-1700
Afbeeldingen van Koning Willem III en Mary Stuart. Letters KR (Koning Rex) en MR (Maria Regina). Initialen IVL ; Jacob Dircksz van Leeuwen, Gouda 1676-1700
Leeuw in de Hollandse Tuin. Zie hieronder een vormvariant van dit pijpje
Leeuw in de Hollandse Tuin. Zie hieronder een vormvariant van dit pijpje


Wapen van Gouda, onbekende maker. Ca 1700-1740
Wapen van Gouda, onbekende maker. Ca 1700-1740
Staande Hollandse Leeuw
Staande Hollandse Leeuw

Deventer / Zwolle ?!

Staande Hollandse Leeuw, Zwolle ca 1730-1760
Staande Hollandse Leeuw, Zwolle ca 1730-1760
Vrouwe Fortuna op zijde
Vrouwe Fortuna op zijde

Gorinchem

Behalve als merk, komen we de Hollandse Leeuw ook veelvuldig tegen als versiering op kleipijpen uit nagenoeg iedere periode.

Een viertal varianten met de Hollandse Leeuw op beide zijden. Een kenmerkend Gorinchems product uit de periode 1700-1730


Groningen

Onderstaand pijpje is in Groningen vervaardigd tussen ca 1680 en 1700


Wapen van Groningen en Gouda met Hollandse Leeuw

Knorren kopje met Leeuw
Knorren kopje met Leeuw
Schoonhoven, ca 1750-1780
Schoonhoven, ca 1750-1780

Laatste Nieuwe

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.

11/8 : Een leuke plateelpijp van Goedewaagen toegevoegd

10/8 : Miniatuurpijpjes en doosjes van Goedewaagen en de Jong

26/7 : een partijtje Goudse pijpen uit het laatste deel van de 19e eeuw met veel verschillende modellen toegevoegd.

17/6 : Een zeer fraaie catalogus van de firma van der Want en Barras uit circa 1910-1920

15/6 : Mooie envelop van de fabriek Van der Want en Barras uit Gouda.

04/05 : Een leuke verrassing! Zo nu en dan deel je deze bijzondere hobby met anderen die er zelf ook een oog voor gaan ontwikkelen :-). Frances bedankt (en ga zo door !!)

04/05 : Een fraai Gouds souvenir pijpje uit de beginjaren van de 20e eeuw.