H en B met O

In en om Leiden worden veel pijpjes gevonden met de initialen H en B. Deze komen in verschillende varianten voor, gekroond en ongekroond, als monogram of met de letters los, in combinatie met het Leidse stadswapen, in combinatie met 3 lelies en ook in combinatie met een 'O' of cirkel links, rechts, boven of tussen de letters, en zelfs een variant met een O zowel links als rechts van de letters H en B.

 

De eerste officiele vermelding van een leidse pijpmaker met de naam Hendrick Beyfort aan wie het gebruik van de initialen H en B wordt toegeschreven, dateert van 1620. Hij is uit Norwich (Engeland) afkomstig en zijn naam ‘Beyfort’ komt in de 17e eeuw in een groot aantal variaties voor in de Leidse stadsarchieven ; o.a. als Beffert, Badfoort, Beweyford, Baffert, Bijfort en Bedfort. Voordat Hendrick in ca 1660 komt te overlijden heeft hij in ieder geval drie kinderen gehad, waarvan een genaamd Herry, later ook Hendrick (Hendricksz).

 

De zoon van Hendrick blijkt in 1611 in Norwich geboren en woont in de kromme elleboogsteeg, in een buurt waar ook de Pelgrimfathers zich vestigden.

 

Er zijn diverse documenten bekend waarin Hendrick Hendricksz Beyfort als gedaagde of getuige optreedt en dan naast zijn naam ook vaak het monogram HB gebruikt ter ondertekening. Mogelijk heeft Hendrick junior het monogram gebruikt en Hendrick senior tot dat moment de losse initialen en later het monogram HB met toevoeging van een letter ‘o’ of cirkel (van ‘oudere’ ?!) .    

Verschillende varianten van het merk HB

H en B gekroond
H en B gekroond
HB monogram
HB monogram
HB monogram met O in H
HB monogram met O in H
HB monogram gekroond
HB monogram gekroond
HB monogram met O boven
HB monogram met O boven
HB Monogram met O links en rechts
HB Monogram met O links en rechts
HB monogram met ster
HB monogram met ster
HB monogram O links
HB monogram O links
Wapen van Leiden met H en B
Wapen van Leiden met H en B
HB monogram met 3 lelies
HB monogram met 3 lelies
HB monogram O rechts
HB monogram O rechts

HB monogram gekroond met O in de H

Ca 1650-1660, Leiden
Ca 1650-1660, Leiden

Ca 1650-1660, Leiden
Ca 1650-1660, Leiden

HB monogram gekroond met O links van de H

HB monogram ongekroond met O boven de HB


Leiden, ca 1630-1650
Leiden, ca 1630-1650HB monogram gekroond met O rechtsboven de B
Opvallend langgerekt model, gevonden en gemaakt in Leiden

HB monogram gekroond met O aan linker- en rechterzijde van de HB

Tot op heden de enige variant van HB op deze wijze in de collectie ..


Laatste Nieuwe

21/4: Een erg scherp uitgevoerde 'rustende herderin met een schaapje' van de Goudse pijpenmaker Wagenaar.

21/4; Jacob van Wingender Knoedgen (Belgie) : l'Union fait la force.

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.