HB Monogram (ongekroond)


Het merk HB is gebruikt in Leiden, en ook in Gouda. De meeste pijpen in de verzameling met het merk HB zijn echter Leids.

De toepassing van de letters in verschillende combinaties ; als monogram, los geschreven, met of zonder kroon, met lelies, met extra cirkels is enorm.

 

Klik hier voor HB monogram in combinatie met een cirkel of O

 

Klik hier voor HB monogram in combinatie met drie lelies

 

Klik hier voor het merk H en B, letters los geschreven

 

In Leiden is het merk in eerste instantie bekend van Hendrick Beyfort die het in ieder geval vanaf ca 1620 tot 1660 in gebruik heeft gehad. In exact welke vorm of combinatie is niet bekend. Aangenomen wordt dat zowel HB als monogram, als H en B los in verschillende combinaties door beiden gebruikt zijn.

Gezien de vondst van uiterst vroege modellen lijkt het aannemelijk dat Hendrick Beyfort reeds in de periode 1600-1620 in leiden actief was.

 

Daarna is het merk gebruikt door Hendrick Hendricksz. Beyfort tot ca 1668.

Toen in 1661 het Leids pijpmakersgilde werd opgericht behoorde Hendrick samen met Joris Wright (IW), tot de eerste overlieden

 

Uit Gouda is het merk HB ook bekend, zowel als monogram als met beide letters los.

Verschillende varianten van een merk met H en B

HB monogram met O in H
HB monogram met O in H
H en B gekroond
H en B gekroond
HB monogram gekroond
HB monogram gekroond
HB monogram met O boven
HB monogram met O boven
HB monogram met ster
HB monogram met ster
HB monogram O links
HB monogram O links
HB monogram met 3 lelies
HB monogram met 3 lelies
HB monogram met O links en rechts
HB monogram met O links en rechts
HB monogram O rechts
HB monogram O rechts
Wapen van Leiden met H en B
Wapen van Leiden met H en B
HB monogram
HB monogram

Leiden

Monogram HB ongekroond

Onderstaande pijpen zijn allemaal in Leiden gemaakt en toe te schrijven aan Hendrick Beyfort of Hendrick Hendricksz Beyfort

Leiden, ca 1640-1660


Geelgroene glazuurresten, ca 1640-1660. Hielmerk HB monogram, mogelijk met kroon erboven ?!

 

 

 

 

 

 

 

Gele glazuurresten, ca 1640-1660, HB monogram gekroond

HB monogram met cirkel of 'O'

Klik hier voor de merkvariant waarbij HB als monogram gebruikt is, al dan niet gekroond, in combinatie met een 'O' boven, naast, of in de letters


HB monogram met drie lelies

Klik hier voor de merkvariant waarbij HB als monogram gebruikt is met drie lelies erboven


Gouda

Het merk HB gekroond, als monogram maar ook los geschreven, is tussen c 1687 en 1839 in Gouda gebruikt door verschillende pijpenmakers. Klik hier voor HB monogram gekroond.

Dit is een aparte, lijkt niet uit Leiden te komen, dateert uit ca 1680-1690, mogelijk gemaakt door Hendrik Bosch in Gouda ?!


Laatste Nieuwe

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.

11/8 : Een leuke plateelpijp van Goedewaagen toegevoegd

10/8 : Miniatuurpijpjes en doosjes van Goedewaagen en de Jong

26/7 : een partijtje Goudse pijpen uit het laatste deel van de 19e eeuw met veel verschillende modellen toegevoegd.

17/6 : Een zeer fraaie catalogus van de firma van der Want en Barras uit circa 1910-1920

15/6 : Mooie envelop van de fabriek Van der Want en Barras uit Gouda.

04/05 : Een leuke verrassing! Zo nu en dan deel je deze bijzondere hobby met anderen die er zelf ook een oog voor gaan ontwikkelen :-). Frances bedankt (en ga zo door !!)

04/05 : Een fraai Gouds souvenir pijpje uit de beginjaren van de 20e eeuw.