Vier achtiende eeuwse vorsten

Pijp makers gebruikten door de eeuwen heen vaak actuele politieke en cultuur/maatschappelijke thema's als versierselen voor hun produkten. Zo ook was 'De Vrede van Aken' welke in 1748 een einde maakte aan de Oostenrijkse Successieoorlog, een rond midden 1700 belangrijk thema als versiering op kleipijpen. Verschillende modellen zijn bekend met veelal afbeeldingen van keizerin Maria Theresia en keizer  Frans Stefanus I die als heersers van het Heilige Roomse Rijk golden.

Onderstaand model met 4 platte zijden waarop afbeeldingen van vorsten was als model vrij populair rond het midden van de 18e eeuw. We komen diverse varianten tegen met op 2 platte zijden de afbeeldingen van de Keizer en Keizerin, en op de andere twee platte kanten een combinatie van wapenschilden.

 

Dit model heeft de afbeeldingen van 4 vorsten, te weten Keizer Frans Stefanus I (FRANC. STE: en KEIZER), Keizerin Maria Theresia van oostenrijk (MARIA.TERE en KEIZERIN) en Frederick Augustus III, Koning van Polen (FRI : AUGT.S en K.v.POOLE) en Frederick van Pruisen  (FRIDERICUS en K.v.PRUISE).

 

Augustus III, met bijnaam 'de dikke' en 'de Sakser' was Koning van Polen tussen 1733 en 1763.

Maria Theresia was keizerin van Oostenrijk van 1740 tot 1780.

Frederick van Pruisen was Koning tussen 1740 en 1786.

 

Dit pijpje is ofwel gemaakt naar aanleiding van de Vrede van Aken, ofwel naar aanleiding van de 'diplomatieke revolutie' die in de daaropvolgende jaren plaatsvond, en waarin de afgebeelde personen hun oorspronkelijke allianties wijzigden.

Hielmerk 46 gekroond

 Links Frederik Augustus III, 'De dikke', en hierboven Koning Frederik (II) van Pruisen


 

 

 

 

 

 

 

 

Op de afbeeldingen hier de keizer Frans I Stefanus en diens vrouw keizerin  Maria Theresia


Laatste Nieuwe

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.