Vier achtiende eeuwse vorsten

Pijp makers gebruikten door de eeuwen heen vaak actuele politieke en cultuur/maatschappelijke thema's als versierselen voor hun produkten. Zo ook was 'De Vrede van Aken' welke in 1748 een einde maakte aan de Oostenrijkse Successieoorlog, een rond midden 1700 belangrijk thema als versiering op kleipijpen. Verschillende modellen zijn bekend met veelal afbeeldingen van keizerin Maria Theresia en keizer  Frans Stefanus I die als heersers van het Heilige Roomse Rijk golden.

Onderstaand model met 4 platte zijden waarop afbeeldingen van vorsten was als model vrij populair rond het midden van de 18e eeuw. We komen diverse varianten tegen met op 2 platte zijden de afbeeldingen van de Keizer en Keizerin, en op de andere twee platte kanten een combinatie van wapenschilden.

 

Dit model heeft de afbeeldingen van 4 vorsten, te weten Keizer Frans Stefanus I (FRANC. STE: en KEIZER), Keizerin Maria Theresia van oostenrijk (MARIA.TERE en KEIZERIN) en Frederick Augustus III, Koning van Polen (FRI : AUGT.S en K.v.POOLE) en Frederick van Pruisen  (FRIDERICUS en K.v.PRUISE).

 

Augustus III, met bijnaam 'de dikke' en 'de Sakser' was Koning van Polen tussen 1733 en 1763.

Maria Theresia was keizerin van Oostenrijk van 1740 tot 1780.

Frederick van Pruisen was Koning tussen 1740 en 1786.

 

Dit pijpje is ofwel gemaakt naar aanleiding van de Vrede van Aken, ofwel naar aanleiding van de 'diplomatieke revolutie' die in de daaropvolgende jaren plaatsvond, en waarin de afgebeelde personen hun oorspronkelijke allianties wijzigden.

Hielmerk 46 gekroond

 Links Frederik Augustus III, 'De dikke', en hierboven Koning Frederik (II) van Pruisen


 

 

 

 

 

 

 

 

Op de afbeeldingen hier de keizer Frans I Stefanus en diens vrouw keizerin  Maria Theresia


Laatste Nieuwe

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.

11/8 : Een leuke plateelpijp van Goedewaagen toegevoegd

10/8 : Miniatuurpijpjes en doosjes van Goedewaagen en de Jong

26/7 : een partijtje Goudse pijpen uit het laatste deel van de 19e eeuw met veel verschillende modellen toegevoegd.

17/6 : Een zeer fraaie catalogus van de firma van der Want en Barras uit circa 1910-1920

15/6 : Mooie envelop van de fabriek Van der Want en Barras uit Gouda.

04/05 : Een leuke verrassing! Zo nu en dan deel je deze bijzondere hobby met anderen die er zelf ook een oog voor gaan ontwikkelen :-). Frances bedankt (en ga zo door !!)

04/05 : Een fraai Gouds souvenir pijpje uit de beginjaren van de 20e eeuw.