18e eeuw Versierde Koppen, diverse modellen

Op deze pagina verschillende 18e eeuwse, volledig versierde koppen in de vorm van een gezicht of persoon


Hielmerk dubbele strik, ca 1720-1750 Gouda.

Een huzarenpijpje met fraai versierd stukje steel, ongemerkt. Gemaakt in Alphen ?!Een huzaren- of Turkenkopje gevonden in Utrecht. Ca 1750-1780, waarschijnlijk Gorinchem


Huzaar of Jonas Koppen

Jonas - of Huzarenkop versiering. Verschillende varianten en produktie centra. Dit type pijp kan globaal in de tweede helft van 1700 geplaatst worden

Gorinchem, ca 1760-1815
Gorinchem, ca 1760-1815

IVA, waarschijnlijk Gorin-chem, 1770-95, Jan van Aten ?!
IVA, waarschijnlijk Gorin-chem, 1770-95, Jan van Aten ?!

Hielmerk de Fruitben, ca 1750-1789, Gouda, Jan van Nieuwveld
Hielmerk de Fruitben, ca 1750-1789, Gouda, Jan van Nieuwveld
Geen merk, ca 1750-1790, Gouda, Alphen of Gorinchem
Geen merk, ca 1750-1790, Gouda, Alphen of Gorinchem

Initialen H en AB op achterzijde kop
Initialen H en AB op achterzijde kop
Gorinchem, ca 1776-92, Henrik Aalbregts
Gorinchem, ca 1776-92, Henrik Aalbregts
Hielmerk ID, Aarlanderveen, Philip Hoogenboom, 1740-64
Hielmerk ID, Aarlanderveen, Philip Hoogenboom, 1740-64

Een 'Huzarenkop' of 'Turk', Gouds wapen in de tulband gestempeld, hielmerk 73 gekroond.

Ca 1745-1770


Vrij hoge (5.2 cm) en smalle (2 cm) gezichtspijp. Waar-schijnlijk Duits, ca 1750-1800. Gevonden in Den Haag.


Fraaie gezichtspijp met ringbaardje en initialen IV links, en W rechts van het gezicht. Gemaakt in Gorinchem tussen ca 1770 en 1800/1810.


Gezichtspijpen, Dubbelkoppen, Koningen en Koninginnen

 

Verschillende figurale koppen, sommige voorzien van een zogenaamd dubbelgezicht ; een mannen (konings) hoofd aan voorzijde, een vrouwen (koninginne) hoofd aan achterzijde. Maar ook de fraaie ' bacchus op het vat', een vroege 18e eeuwer, en feitelijk een uitzondering ; Jan Ariensz Boot, van 1696 tot ca 1744 (ref *14) in Gouda pijpmaker, was zijn tijd in dit opzicht behoorlijk vooruit
RI, Gouda, 1702-1745 Reinier J. Reijnhart
RI, Gouda, 1702-1745 Reinier J. Reijnhart
IB, Jan Boot Gouda, 1696-1744
IB, Jan Boot Gouda, 1696-1744

Een hoogstwaarschijnlijk Gouds pijpje van rond het midden van 1700.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onduidelijk of het zwart er door de pijpmaker is opgebracht. Pijpmaker is tevens onbekend. Wellicht Jan Boot of een van zijn tijdgenoten, datering ca 1740-1760. 

 

Op zijkant hiel bijmerk wapenschild met S deels zichtbaar


Bacchus op het Vat, gemerkt IB
Bacchus op het Vat, gemerkt IB


Behalve met een mannetje, is dit model ook bekend met een vrouw persoon rond de kop, zij draagt een halsketting en heeft lang haar in een vlecht. Op de linker bovenrand van de ketel zijn de letters IB zichtbaar. Waarschijnlijk ook van Jan Boot, Gouda, ca 1740

 

 

 

 

 

 Bijzonder 'kippetje', in een vondstcomplex met laat 18e eeuwse zijmerkpijpjes. Initialen I en B aan weerszijden van een van de poten. Ca 1750-1780 Gouda


Turkenkopje met sik en snor. Op de rand van de hoed staat de tekst 'KRYN DIRKSE VORMMAKER'. Hielmerk Boom. Ca 1700-1720, door de Goudse pijpenmaker Crijn Dirkse Veverlo.

Hielmerk Boom, waarschijnlijk Gouda, ca 1750-1800 ?!

Bovenstaand pijpje lijkt qua fraaie vormgeving en afwerking sterk op een 19e eeuws product, maar toch zal het gemaakt zijn in Gouda tussen ca 1710 en 1740. Hielmerk Boom


Bovenstaand pijpje heeft de tekst VIVAT ORANIE en de letters A en K. Het borstbeeld is van Willem V. De pijp is gemaakt tussen ca 1780 en 1800 in Schoonhoven door Andries Kulink

Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.