Geheel Versierde Trechtervormige 18e eeuwse Koppen

Op deze pagina zijn geheel versierde, 18e eeuwse pijpenkoppen ondergebracht, die allemaal het zogenaamde trechtermodel hebben.

 

ENGELEN

 

Trechtervormige pijpjes met aan ene zijde ' Engel op de Bok'  en andere zijde een vaas met bloemen. Een uitvoering met initialen BII. Dit merk is niet bekend uit Gouda, wellicht is de pijp in Gorinchem gemaakt

Afbeelding van Engel op Bok, ziehieronder ook een variant hierop
Afbeelding van Engel op Bok, ziehieronder ook een variant hierop
Engel op Bok
Engel op Bok
Bloemenvaas, waarschijnlijk Gouda, kan ook Gorinchem zijn, ca 1710-1740
Bloemenvaas, waarschijnlijk Gouda, kan ook Gorinchem zijn, ca 1710-1740
Gekroonde initialen BII onder de bloemenvaas. Ca 1700-1740, Gorinchem of Gouda
Gekroonde initialen BII onder de bloemenvaas. Ca 1700-1740, Gorinchem of Gouda

Het lijkt alsof deze kop uit een langebruikte en dus wat uitgesleten vorm komt. 

Deze zijde van de ketel blijkt echter een combinatie van bovenstaande twee uitvoeringen te zijn ; let op de vaas en de initialen


Engel met palmtak en bloemen
Engel met palmtak en bloemen
Van dezelfde maker als boven
Van dezelfde maker als boven
Merk WOH, Gouda, ca 1700-1734, Willem Ophuijsen (ref *14)
Merk WOH, Gouda, ca 1700-1734, Willem Ophuijsen (ref *14)

Pijprokende en drinkende Apen

Pijprokende Aap op stoel, ca 1700-1748 Gouda
Pijprokende Aap op stoel, ca 1700-1748 Gouda


Het merk Aap op zijn Gat is in Gouda gebruik tussen ca 1675 en 1748. Deze pijpjes stammen uit ca 1700-1748


Pijprokers

Koning Willem III en Mary Stuart

Afbeeldingen van Koning Willem III en Mary Stuart. Letters KR (Koning Rex) en MR (Maria Regina). Initialen IVL ; Jacob Dircksz van Leeuwen, Gouda 1676-1700
Afbeeldingen van Koning Willem III en Mary Stuart. Letters KR (Koning Rex) en MR (Maria Regina). Initialen IVL ; Jacob Dircksz van Leeuwen, Gouda 1676-1700
Leeuw in de Hollandse Tuin. Zie bij het merk IVL voor nog een vormvariant van dit pijpje
Leeuw in de Hollandse Tuin. Zie bij het merk IVL voor nog een vormvariant van dit pijpje

Afbeelding van Koning met letters WK die staan voor 'Willem Koning'. Deze pijpjes zijn afgebeeld op pagina 17e eeuw Versierd
Afbeelding van Koning met letters WK die staan voor 'Willem Koning'. Deze pijpjes zijn afgebeeld op pagina 17e eeuw Versierd
Afbeelding van Koningen met letter M leesbaar, K ontbreekt ; Mary Koningin. Gouda ca 1690-1720
Afbeelding van Koningen met letter M leesbaar, K ontbreekt ; Mary Koningin. Gouda ca 1690-1720

Afbeelding van een vrouw / koningin, ca 1700-1730
Afbeelding van een vrouw / koningin, ca 1700-1730
Een koning ?! Koningin ?! Ca 1700-1730
Een koning ?! Koningin ?! Ca 1700-1730
Pijprokende man, letters VV ?!
Pijprokende man, letters VV ?!
Soldaat of musketeer
Soldaat of musketeer
Man met tabaksrollen
Man met tabaksrollen
Afbeelding van een man/ koning, waarschijnlijk Gouda
Afbeelding van een man/ koning, waarschijnlijk Gouda
Koningin ?!
Koningin ?!
Letter C op hill
Letter C op hill
Andere zijde man bij vat. Ca 1700-1730, Gouda
Andere zijde man bij vat. Ca 1700-1730, Gouda
Ton met initialen BII. Gouda of Gorinchem
Ton met initialen BII. Gouda of Gorinchem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pijpjes links hebben een afbeelding van 3 wildemannen met knotsen, en op andere zijde de tekst '3 WILDE' en 'PV'. Verschillende uitvoeringen, zie PV voor details


VISSERS en MOLENS

 

Pijpenkoppen met afbeeldingen van Zittende Vissers op de ene kant in combinatie met diverse afbeeldingen op andere, en ook Molens in combinatie met Molenaars, Leeuw in Hollandse Tuin etc zijn op deze aparte pagina ondergebracht ; Vissers en Molens en zo

Overige Afbeeldingen met personen en beroepen

Fraai pijpje met tamboer op ene zijde, en soldaat met musket/ geweer op andere zijde.Opvallend is het kleine mannetje dat staat afgebeeld tussen de benen van de soldaat. In eerste oogopslag mogelijk een overblijfsel van een andere versiering uit een eerdere versie van de persvorm, maar het mannetje heeft iets onduidelijks in zijn rechterhand. Hij lijkt ergens mee te zwaaien of wellicht de naast hem afgebeelde 'tent' (?!) schoon te maken. Hieronder de letters K en S (?!)  Tussen de benen van de tamboer lijkt ook iets afgebeeld te zijn maar dit is niet direct herkenbaar. Een poging om diepte/perspectief in de afbeelding te krijgen of toch overblijfsel van een andere versiering ?!Goudse Toren met G en T
Goudse Toren met G en T
Koorddanser boven letters ITB (Gouda 1710-1757)
Koorddanser boven letters ITB (Gouda 1710-1757)

Afbeelding Zwijn met initialen VR
Afbeelding Zwijn met initialen VR
Afbeelding Visser met Harpoen, Gouda, ca 1720-1740, Jan Cornelisz. van Roon (ref *14)
Afbeelding Visser met Harpoen, Gouda, ca 1720-1740, Jan Cornelisz. van Roon (ref *14)

Afbeelding van man met trompet en daaronder man in roeiboot. Ca 1740-1760, Gouda
Afbeelding van man met trompet en daaronder man in roeiboot. Ca 1740-1760, Gouda
Koorddanser, met bijmerk wapen van Gouda
Koorddanser, met bijmerk wapen van Gouda

Op achterzijde HVS, waarschijnlijk Utrecht ca 1760-1780
Op achterzijde HVS, waarschijnlijk Utrecht ca 1760-1780
Een man met mand met waren op zijn hoofd, ca 1760-1780
Een man met mand met waren op zijn hoofd, ca 1760-1780

Koorddanser met IOH ; Jan Ophuijzen (jr of sr)
Koorddanser met IOH ; Jan Ophuijzen (jr of sr)
Andere zijde pijproker op stoel, Gorinchem ca 1770-1800
Andere zijde pijproker op stoel, Gorinchem ca 1770-1800

Afbeelding van een Dansende Nar. Ca 1700-1740
Afbeelding van een Dansende Nar. Ca 1700-1740
Afbeelding Dansende nar met in zijn hand een .. ?!
Afbeelding Dansende nar met in zijn hand een .. ?!

Op de linkerzijde van de ketel een speelman op stoel en rechts de afbeelding van een schenkkan. Gevonden in de omgeving van Gouda.

 

 

 

 

 

 

Op de linkerzijde van de ketel een afbeelding van een zittende maagd in de Hollandse Tuin met staf en vrijheidshoed, rechts op de ketel een speelman zittend op een stoel. Gevonden in de omgeving van Gouda.


Trechtervormige koppen met afbeeldingen van personen en beroepen, o.a. speelman, soldaat, stratenmaker en pijprokende mannen en apen

Aan ene zijde afbeelding van een tabaksverkoper, en andere zijde een pijproken pijpen verkoper (?!). Gemerkt VR, Gouda ca 1730
Maagd in Hollandse tuin op ene zijde, viool spelende man op stoel op andere zijde, ca 1710-1730, Gouda

LEEUW IN DE HOLLANDSE TUIN

 

De Leeuw in de Hollandse Tuin is een populaire versiering die in vrij veel verschillende vormen en combinaties voorkomt.

 

Zie ook Vissers en Molens voor pijpen met versieringen van Leeuw in de Hollandse Tuin op de kop.

Leeuw in de Hollandse Tuin
Leeuw in de Hollandse Tuin
Soldaat, musketier op andere zijde. Onduidelijk waar gemaakt, ca 1700-1740
Soldaat, musketier op andere zijde. Onduidelijk waar gemaakt, ca 1700-1740

Leeuw in Hollandse Tuin met staf en hoed. Initialen KW. Christiaan Wauters, Gorinchem ca 1730-1750
Leeuw in Hollandse Tuin met staf en hoed. Initialen KW. Christiaan Wauters, Gorinchem ca 1730-1750
Op andere zijde molen met kat in deur en vrouwenkopje in raam
Op andere zijde molen met kat in deur en vrouwenkopje in raam

Verschillende afbeeldingen met Leeuwen, Wapens, Dordtse Maagd en andere heraldieke varianten

Afbeelding van 'De Hoop'

Afbeelding van 'De gerechtigheid'


Afbeelding van 'De Hoop' met letters CAS, ca 1720-1740
Afbeelding van 'De Hoop' met letters CAS, ca 1720-1740
Op andere zijde de gerechtigheid
Op andere zijde de gerechtigheid

Hollandse Leeuw met zwaard en pijlbundel
Hollandse Leeuw met zwaard en pijlbundel
op andere zijde Vrouwe Fortuna. Zwolle, ca 1730-1760
op andere zijde Vrouwe Fortuna. Zwolle, ca 1730-1760

Wapen van Leiden
Wapen van Leiden
Twee staande manspersonen
Twee staande manspersonen

JVO maakt een verwijzing naar de fabel van Jean de La Fontaine over de raaf ('dans l'arbre perche') en de vos. Le Corbeau et le Renard
JVO maakt een verwijzing naar de fabel van Jean de La Fontaine over de raaf ('dans l'arbre perche') en de vos. Le Corbeau et le Renard
Gouda ca 1720-1740
Gouda ca 1720-1740

Diverse afbeeldingen, o.a. Vissers met harpoen, drie zwaantjes en Leiden's ontzet

Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.