P. van der Want - Gouda

Aangezien het geslacht Van der Want meerdere eeuwen in Gouda actief was zijn ook in het hoofdstuk '20e eeuw - Van der Want' diverse produkten van deze firma te vinden.

 

Details van briefenvelop van firma Van der Want
Details van briefenvelop van firma Van der Want

Generaal Boulanger

Lange tijd is in diverse publicaties aangenomen dat de persoon op deze pijp de Franse generaal en staatsman 'Macmahon' was. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk getuige het hiernaast afgebeelde kranten bericht van 22-11-1888, waarin de firma van der Want de lezer informeert dat ze aan de Franse Generaal en Staatsman 'Boulanger' een aantal naar zijn beeltenis gemaakte pijpen hebben gestuurd. 

 

Klik hier voor artikel over Boulanger en Macmahon.

Mededeling  Rotterdamsch Nieuwsblad 22-11-1888
Mededeling Rotterdamsch Nieuwsblad 22-11-1888

Guldensporenslag ?!

Hieronder een pijpje dat wellicht gemaakt is nav de herdenking van de Gulden Sporen slag ; een beslissende slag waarbij de Vlamingen (vnl Bruggenaren) zich ontdeden van een Frans invasie leger.

Deze slag vond in 1302 plaats, dit pijpje zou dan gemaakt zijn ter ere van het 600 jarig jubileum. Hielmerk WS gekroond ; Fa. van der Want Gouda

 

Reclame pijpen Van der Want

In de verzameling een tweetal reclame pijpjes van STOOMTABAKSFABRIEK DE OLDEHOVE van HENDRIK TACONIS in LEEUWARDEN. Bovenstaande is gevonden in een stort van Van der Want in Gouda, en dateert uit ca 1870-1900. Een ander model is ongemerkt, maar  van ditzelfde andere model is een uitvoering is bekend met hielmerk 65 gekroond, dat bij Adrianus van Duijn in gebruik was van ca 1841 to 1885 (ref *14)

Gladde Modellen

Hieronder een zogenaamde 'gezondheidspijp', zoals in de catalogus aangeduid onder nr G128 en G139. De ketel is aan de onderzijde iets 'uitgezakt' waardoor er ruimte ontstaat om een nicotinesteentje in te doen ; dit nicotinesteentje had tot doel om de bij het roken vrijkomende schadelijke stoffen te absorberen.


Izabe, ca 1874-1920
Izabe, ca 1874-1920
'Omgezette' kop, ca 1874-1920
'Omgezette' kop, ca 1874-1920

Zogenaamde 'Lakpunten' : grote kop met punthiel en gekromde steel. Voor het 'krommen' van de steel werd een speciaal gekromd droogrek van metaal of een houten droogbak gebruikt. Deze zijn van P. van der Want uit jaren rond 1900. Op de steel intaglio stempel P. vanderWant Gouda.

Op de ketels van de pijpen hiernaast zijn door de rokers hun naam of initialen en in enkele gevallen een datum geschreven.


Een pijpenkistje van de Firma P. van der Want Gz. Op het kistetiket een fraaie afbeelding van het merk 90 gekroond met daaromheen de tekst 'G.C. van der Want Gouda'.

Tevens de teksten '144 stuks grootkoppen' en 'goudsche pijpen' onder een afbeelding van het wapen van Gouda.

 

In de kist zat nog een bodempje van het originele verpakkingszaagsel en een aantal gerookte en ongerookte koppen. 

 

5 stuks ovoide 'grootkoppen' met de merken TM, Lam onder de Boom (ook een merk van Van der Want) en gekroonde 90. Tevens 4 stuks 'lakpunten' met punthiel, die ook allemaal door Van der Want gemaakt zijn. Bijna alle koppen hebben met potlood een naam en datum of initialen op de ketel.

 

De data op de ketels liggen tussen 1889 en 1908, hetgeen overeenkomt met de productie periode van deze pijpenkist.


7 July 1907, Nieuwsblad van het Noorden, een dagbladreclame
7 July 1907, Nieuwsblad van het Noorden, een dagbladreclame
1889, Rotterdamsche Courant
1889, Rotterdamsche Courant
24 Nov 1888, De Zuid Willemsvaart
24 Nov 1888, De Zuid Willemsvaart
25 july 1876 Het Nieuws van den Dag
25 july 1876 Het Nieuws van den Dag

Laatste Nieuwe

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.

11/8 : Een leuke plateelpijp van Goedewaagen toegevoegd

10/8 : Miniatuurpijpjes en doosjes van Goedewaagen en de Jong

26/7 : een partijtje Goudse pijpen uit het laatste deel van de 19e eeuw met veel verschillende modellen toegevoegd.

17/6 : Een zeer fraaie catalogus van de firma van der Want en Barras uit circa 1910-1920

15/6 : Mooie envelop van de fabriek Van der Want en Barras uit Gouda.

04/05 : Een leuke verrassing! Zo nu en dan deel je deze bijzondere hobby met anderen die er zelf ook een oog voor gaan ontwikkelen :-). Frances bedankt (en ga zo door !!)

04/05 : Een fraai Gouds souvenir pijpje uit de beginjaren van de 20e eeuw.