P. van der Want - Gouda

Aangezien het geslacht Van der Want meerdere eeuwen in Gouda actief was zijn ook in het hoofdstuk '20e eeuw - Van der Want' diverse produkten van deze firma te vinden.

 

Details van briefenvelop van firma Van der Want
Details van briefenvelop van firma Van der Want

Generaal Boulanger

Lange tijd is in diverse publicaties aangenomen dat de persoon op deze pijp de Franse generaal en staatsman 'Macmahon' was. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk getuige het hiernaast afgebeelde kranten bericht van 22-11-1888, waarin de firma van der Want de lezer informeert dat ze aan de Franse Generaal en Staatsman 'Boulanger' een aantal naar zijn beeltenis gemaakte pijpen hebben gestuurd. 

 

Klik hier voor artikel over Boulanger en Macmahon.

Mededeling  Rotterdamsch Nieuwsblad 22-11-1888
Mededeling Rotterdamsch Nieuwsblad 22-11-1888

Guldensporenslag ?!

Hieronder een pijpje dat wellicht gemaakt is nav de herdenking van de Gulden Sporen slag ; een beslissende slag waarbij de Vlamingen (vnl Bruggenaren) zich ontdeden van een Frans invasie leger.

Deze slag vond in 1302 plaats, dit pijpje zou dan gemaakt zijn ter ere van het 600 jarig jubileum. Hielmerk WS gekroond ; Fa. van der Want Gouda

 

Reclame pijpen Van der Want

In de verzameling een tweetal reclame pijpjes van STOOMTABAKSFABRIEK DE OLDEHOVE van HENDRIK TACONIS in LEEUWARDEN. Bovenstaande is gevonden in een stort van Van der Want in Gouda, en dateert uit ca 1870-1900. Een ander model is ongemerkt, maar  van ditzelfde andere model is een uitvoering is bekend met hielmerk 65 gekroond, dat bij Adrianus van Duijn in gebruik was van ca 1841 to 1885 (ref *14)Op voor- en achterzijde van de ketel verschillende dansende personen in een tuin / onder bomen.

Ca 1890-1910.

Gladde Modellen

Hieronder een zogenaamde 'gezondheidspijp', zoals in de catalogus aangeduid onder nr G128 en G139. De ketel is aan de onderzijde iets 'uitgezakt' waardoor er ruimte ontstaat om een nicotinesteentje in te doen ; dit nicotinesteentje had tot doel om de bij het roken vrijkomende schadelijke stoffen te absorberen.


Izabe, ca 1874-1920
Izabe, ca 1874-1920
'Omgezette' kop, ca 1874-1920
'Omgezette' kop, ca 1874-1920

Zogenaamde 'Lakpunten' : grote kop met punthiel en gekromde steel. Voor het 'krommen' van de steel werd een speciaal gekromd droogrek van metaal of een houten droogbak gebruikt. Deze zijn van P. van der Want uit jaren rond 1900. Op de steel intaglio stempel P. vanderWant Gouda.

Op de ketels van de pijpen hiernaast zijn door de rokers hun naam of initialen en in enkele gevallen een datum geschreven.


Een pijpenkistje van de Firma P. van der Want Gz. Op het kistetiket een fraaie afbeelding van het merk 90 gekroond met daaromheen de tekst 'G.C. van der Want Gouda'.

Tevens de teksten '144 stuks grootkoppen' en 'goudsche pijpen' onder een afbeelding van het wapen van Gouda.

 

In de kist zat nog een bodempje van het originele verpakkingszaagsel en een aantal gerookte en ongerookte koppen. 

 

5 stuks ovoide 'grootkoppen' met de merken TM, Lam onder de Boom (ook een merk van Van der Want) en gekroonde 90. Tevens 4 stuks 'lakpunten' met punthiel, die ook allemaal door Van der Want gemaakt zijn. Bijna alle koppen hebben met potlood een naam en datum of initialen op de ketel.

 

De data op de ketels liggen tussen 1889 en 1908, hetgeen overeenkomt met de productie periode van deze pijpenkist.


7 July 1907, Nieuwsblad van het Noorden, een dagbladreclame
7 July 1907, Nieuwsblad van het Noorden, een dagbladreclame
1889, Rotterdamsche Courant
1889, Rotterdamsche Courant
24 Nov 1888, De Zuid Willemsvaart
24 Nov 1888, De Zuid Willemsvaart
25 july 1876 Het Nieuws van den Dag
25 july 1876 Het Nieuws van den Dag

Laatste Nieuwe

21/4: Een erg scherp uitgevoerde 'rustende herderin met een schaapje' van de Goudse pijpenmaker Wagenaar.

21/4; Jacob van Wingender Knoedgen (Belgie) : l'Union fait la force.

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.