96

Gouda, 96 gekroond
Gouda, 96 gekroond
Schoonhoven
Schoonhoven

Het hielmerk 96 gekroond is tussen ca 1708/1710 en 1925 in Gouda in gebruik geweest bij achtereenvolgens (ref *14) ;

 

1708/1710-    ?      Gijsbert de Munnik

1748-1764             Jacobus Stomman

1764-1770             Susanna de Vrije, weduwe Jacobus Stomman

1770-1838             Pieter Stomman

1838-1858             Johannes Marinus van der Want Pzn.

1858-1874             Gerrit Cornelis en Johannes Marinus van der Want Pzn, fa Gebroeders van der Want

1874-1898             Gerrit Cornelis van der Want Pzn., Firma P. van der Want Gzn.

1898-1925             Firma P. van der Want Gzn.

 

Ook lijkt het in Schoonhoven gebruikt te zijn in het tweede deel van de 18e eeuw

 

Ca 1710-1740, Gouda, Gijsbert de Munnik


Ca 1720-1740Zgn. Verenigings- of Societeitspijp met tekstlint ; TOT NUT VAN 'T ALGEMEENFelix Meritis

In 1788 werd door de welgestelde burgers van Amsterdam, geinteresseerd in Kunst en Cultuur, de societeit Felix Meritis opgericht in een pand aan de Keizersgracht 1788. Het societeitsgebouw werd vanaf dat moment gebruikt als ' tempel van verlichting en verbreding' ; er vonden bijvoorbeeld concerten en literaire en culturele bijeenkomsten plaats.

In 1889 kwam aan de societeit een einde. Het heeft vervolgens tot 1988 geduurd voordat de Felix Meritis Stichting werd opgericht en heden ten dage fungeert zij als een Europees centrum voor Kunst en Cultuur (www.felix.meritis.nl)

 
Tekst 'VYFTIG IARIG BESTAAN 1827' en 'Felix Meritis'.


Gemaakt ter ere van het 50 jarig bestaan van de sociëteit Felix Meritis.


Gemaakt rond 1827 door Pieter Stomman (ref *14) in Gouda. Hielmerk 96 gekroond
Bovenstaande pijp is waarschijnlijk gemaakt voor de Korenbeurs in Gorinchem, deze werd in 1853 in gebruik genomen met tot doel de handelsfunctie van de stad te versterken, en was met name gericht op de handel in tarwe, rogge, haver en aardappelen van het omliggende land. Hielmerk 96 gekroond


 

Onderstaand pijpje gevonden in een gemixte stort van Gouds pijpmakersafval, ca 1800


Schoonhoven

Onderstaande pijpen zijn gevonden in Schoonhoven, tussen voornamelijk stortmateriaal van Schoonhovense pijpenmakers uit de periode 1750-1800. Ca 90% van het gevonden materiaal betrof typerende Schoonhovense pijpen met ketel versiering. De overige 10% werd gevormd door vooral onbewerkte, ovoide ketels, waarvan er een aantal duidelijk Gouds waren, maar ook een fors aantal waarschijnlijk lokaal gemaakt met merken van o.a. Nicolaas van Koomen, 96 (gekroond/ongekroond), WS gekroond, fortuin en both.  Onderstaande pijpjes zouden mogelijk in Schoonhoven gemaakt kunnen zijn.


Laatste Nieuwe

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.

8/11 : een nieuwe driedelige persvorm van een fraai figuraal pijpje

8/11 : Transferplaatjes voor plateelpijpen van de firma Hollandia, ca 1915-1920.

4/11 : Pijpjes van Trumm Bergmans

31/10 : Het Jubelfeest van de inhuldiging van Willem III, in 1874 herdacht op een hoornmodel pijp.

22/7 : Andries Kuilink, Leendert Smit en Willem IV

26/1 : serie nieuwe hielmerken

20/12 : Een complete, ongelijmde pijp van A. Sparnaay, een zogenaamde 'korte izabe'.

9/9 : Diverse pijpenmakers gereedschap-pen van de firma Goedewaagen.