Harlingen

In het boek 'Harlingen, pijpenmakers en bodemvondsten' wordt de historie van de pijpenmakerij in Harlingen beschreven.

De vroegst bekende pijpenmaker in Harlingen is Jan Jansz Starter die van circa 1605 tot circa 1626 actief is geweest. Hij merkte zijn pijpjes met een gekroonde roos met aan weerszijden de letters I en S, en voorzag ze ook vaak van het merk IR. Dit is dan meestal op de steel gestempeld.

 

Tussen circa 1625 en 1660 maakte Hans Pouwels pijpen in Harlingen, van hem zijn modellen bekend met gladde dubbelconische ketel en fraaie steelversieringen. Sommige modellen dragen zijn initialen H en P op de steel. Ook is het hielmerk HP bekend. Andere merken die Pouwels gebruikt heeft zijn een bloem ('Margriet') met langgerekte bladen en een bloemvormig merk bestaande uit zeven stippen.

 

Ook zijn zoon, Jacob Hansen is tussen circa 1646 en 1679 als pijpenmaker in Harlingen actief geweest. Hij zal het merk IH gebruikt hebben.

 

Nadat Jacob Hansen overleden was maakte een zekere Harmen Werps of Worps tussen circa 1679 en 1723 pijpen. Hij was getrouwd met een dochter van Jacob. Welke merk Harmen gebruikt heeft is niet bekend.

 

[Harlingen, pijpenmakers en bodemvondsten - Bert van der Lingen en Ewout Korpershoek, 2024 PKN]

 

 

Jan Jansz Starter (circa 1605-circa 1626)

Een heel vroeg pijpje, gemaakt door de pijpenmaker Jan Jansz Starter die tot circa 1626 in Harlingen actief was. Hij gebruikte het merk gekroonde roos met de initialen I en S. Waarschijnlijk is Jan Jansz Starter vanuit Engeland naar Amsterdam gekomen rond 1600 en vandaar in Harlingen beland. De ketel is recht afgesneden ('snijfilt') en heeft een radering rondom. Het kopje is 2 cm hoog. Totale lengte pijpje circa 7 cm.


Hans Pouwels, circa 1625-circa 1660Dit merk is ook bekend van bodemvondsten met de letters H en P (Hans Pouwels) op de steel.


 

Kleipijpen met merken in de vorm van een bloem met langgerekte blaadjes worden geregeld gevonden in de provincie Friesland, met name in de omgeving van Harlingen, Leeuwarden en Drachten (PKN Jaarboeken 2016 en 2017). Dit merk is tussen circa 1625 en 1660 gebruikt door de pijpenmaker Hans Pouwels uit Harlingen.

 

Onderstaand model is gevonden in de omgeving van Drachten.
St Annaparochie, # 10206


St Annaparochie, # 10207


St Annaparochie # 10205Digitale compilatie van bovenstaand pijpje en steel
Digitale compilatie van bovenstaand pijpje en steel

Laatste Nieuwe

21/4: Een erg scherp uitgevoerde 'rustende herderin met een schaapje' van de Goudse pijpenmaker Wagenaar.

21/4; Jacob van Wingender Knoedgen (Belgie) : l'Union fait la force.

04/4; Een fraaie rekening van de firma Wingender Knoedgen uit 1868.

13/3; Een paar complete en bijna complete 17e eeuwers

12/3; Gouds pijpje uit de vroege 18e eeuw met fraai getordeerde steel

10/3; Het Wapen van Friesland

23/1: Weer wat pijpen uit de collectie op foto gezet waaronder weer leuke hiel-merken. 

20/1: Twee fraaie dubbele krulpijpen (VIVAT DE PRUYSE) van Marinus van Duyn, tussen circa 1885 en 1925 gemaakt.


14/1: Wat leuke pijpjes gevonden in Rotterdam

13/1: Pijpjes van de eerste plastic materialen en bakeliet.

12/1: Pijpje van Martinus van Duijn.

19/12: De afgelopen maanden een paar hele fraaie pijpen van meerschuim kunnen toevoegen.

21/5 : Het IJzeren Kruis

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.