Pierre Leveque Andenne

De Belgische plaatsjes Andenne en Andenelle hebben een rijke kleipijpen historie. Dit vind zijn oorsprong in het gegeven dat in de omgeving op grote schaal de pijpaarde gedolven werd die de voornaamste grondstof voor de kleipijp vormt.

Voorstelling van Koning Albert, met aan weerszijden van de kop de jaartallen 1914 en 1915. Gemaakt tussen ca 1915 en 1920 door Pierre Leveque.


Hoewel de steel van deze pijp ontbreekt heeft er op de steel gestaan : 'Albert Ier' en 'Roi des Belges' (APM 7.516)


Zogenaamde manchet kleipijp met afbeelding van man met baard en tulband. Op de tulband de tekst 'Le Vieux Jacob', op de kop PL (van de maker 'Pierre Leveque') en JACOB.

Pierre Leveque was werkzaam in het Belgische plaatsje Andenne, deze pijp zal tussen ca 1890 en 1920 gemaakt zijn.

 


https://www.bibliotheca-andana.be/?p=3151
https://www.bibliotheca-andana.be/?p=3151

Volgens de beschrijving van de foto zou dit Pierre Leveque uit Andenne zijn. Mogelijk is het zijn zoon (zie hieronder)

Foto uit de collectie van het Musée de la Vie Wallonne (Andenne 1942).


M. Leveque

Waarschijnlijk een zoon van de hierboven genoemde Pierre. Op Youtube staat een leuk filmpje uit 1942!

Laatste Nieuwe

21/5 : Het IJzeren Kruis

28/3 : Ruim 100 nieuw gefotografeerde hielmerken toegevoegd

15/3 : Een paar reliefpijpjes toegevoegd

14/2 : Diverse bodemvondsten erbij

15/01 : Verschillende Franse pijpen, o.a. Fiolet, Gambier

29/12 : Een zeldzame Goudse pijp met de tekst 'HOESAAR'

22/12 : Een prachtig gekleurde soldaat van Gambier.

8/12 : De pijpenmakers van Schoonhoven is het resultaat van ruim twee jaar archief onderzoek. Een 432 pagina's tellend boek dat een geheel nieuwe blik werpt op de industrie in deze stad en ruim 120 makers in detail belicht. Heel veel tot op heden onbekende informatie.